Nu firar vi kollektivavtalets dag

Publicerat 2022-03-16

Den 17 mars varje år infaller kollektivavtalets dag. Många vet inte vilka förmåner kollektivavtalen ger och att den överenskommelse som parterna träffat innebär nya fördelar. Därför vill vi passa på att berätta om de viktigaste delarna i våra avtal.

Kollektivavtal ger förmåner som längre semester, ersättning från arbetsgivaren vid föräldraledighet och en tjänstepension som står för en stor del av den totala pensionen. Förmåner värda att uppmärksammas, men också att utveckla. Det gör PTK, som representerar 25 förbund som organiserar tjänstemän i det privata näringslivet. Dessa totalt 950 000 medlemmar har många gemensamma intressen. Genom att förhandla tillsammans kan förbunden nå bättre villkor för medlemmarna.

Tjänstepensionen ITP ger lön hela livet

PTK är den fackliga arbetsmarknadspart som tecknar avtal om tjänstepensionen ITP, som funnits sedan 1960-talet. ITP utgör ett helt centralt komplement till den allmänna pensionen för att man ska kunna leva på sin pension. I ITP ingår också en sjukförsäkring som ger ersättning till den som är sjuk, oavsett anledning, och ekonomiskt skydd till familjen.

Nya stöd för studier ökar tryggheten

PTK tecknar också kollektivavtal som ger den som är mellan jobb ett kraftfullt stöd. Genom trygghetsorganisationerna TRR och TRS erbjuds bland annat personlig rådgivning, studiestöd och en ekonomisk ersättning som kompletterar A-kassan.

Trygghetsöverenskommelsen mellan PTK, Svenskt Näringsliv och LO som förväntas börja gälla den 1 oktober 2022 innebär att omställningsstödet förstärks och breddas. Tidigare riktades omställningsstödet till den som hade tillsvidareanställning och befann sig mellan jobb. Enligt förslaget ska nu offentligt finansierade studiestöd införas, som också riktar sig till den som har en anställning. Stödet omfattar även de som har en visstidsanställning, är egenföretagare eller jobbar deltid. Den kommande reformen, där parterna kompletterar det statliga stödet, innebär kraftfullt förbättrade möjligheter för individen att förbättra sin kompetens.

Om riksdagen fattar beslut om de lagändringar som parterna har begärt kan ett nytt huvudavtal tecknas, som i sin tur kommer att öka värdet på kollektivavtalet.

Kollektivavtal ger fördelar under hela arbetslivet

Tjänstepensionen och omställningsavtalen är några av de största kollektivavtalen där PTK är förhandlande part. Vi bär också avtal inom områdena arbetsskadeförsäkring, uppfinningar och utveckling på jobbet. Här kan du läsa mer om våra kollektivavtal.

För den som har kollektivavtal är det lätt att ta förmånerna för givet. Men fackföreningsrörelsen har fått kämpa hårt för dem. Kollektivavtal är grunden i den svenska modellen, vilket innebär att fack och arbetsgivare tillsammans reglerar villkoren på arbetsmarknaden. Det är en ordning vi på PTK dagligen arbetar för att upprätthålla och stärka.

Men nu, på kollektivavtalets dag den 17 mars, firar vi bara. Det hoppas vi att du också gör!

Här kan du läsa mer om hur kollektivavtal fungerar och vilka fördelarna är. 

Besök Avtalat

Hos Avtalat kan du lära dig mer om de fördelar du har med kollektivavtal. Du får information och tips om hur pension och försäkringar via jobbet fungerar, hur du själv kan påverka och hur du gör för att få ersättning. Du kan bland annat boka in ett kostnadsfritt webbinarium. Passa även på att fylla i en kostnadsfri prenumeration för nyhetsbrev.