Ny handbok ska ge stöd till dem som uppfinner på jobbet

Publicerat 2021-02-25

Många uppfinningar skapas inom ramen för en anställning och uppfinnaren har rätt till ersättning. Ofta är det svårt att reda ut vilka villkor som ska gälla. PTK har nu tagit fram en ny skrift som ska ge uppfinnare och fackliga företrädare vägledning om vilka regler som gäller.

Många uppfinningar skapas av anställda. En utgångspunkt inom patenträtten är att uppfinnaren äger sin uppfinning. Men då arbetsgivaren oftast tar den ekonomiska risken i form av investeringar i forskning och utveckling och står för resurser i form av material och utrustning är det naturligt att arbetsgivaren också ska få ta del av värdet av uppfinningen. Både lagen om arbetstagares rätt till uppfinningar och kollektivavtalet från 2015 om samma fråga reglerar vem som har rätt att använda en uppfinning och uppfinnarens rätt till ersättning.

Eftersom frågorna är komplexa och involverar kompetens inom exempelvis ekonomi och teknik har PTK nu tagit fram en vägledning. Den omfattar de viktigaste bestämmelserna i lagen och kollektivavtalet om arbetstagares rätt till uppfinningar. Med stöd av handboken ska det bli lättare att få kunskap om rättigheter och ersättning. Målgruppen är i första hand ombudsmän och förtroendevalda.

”Att fastställa rättigheterna till och ersättningen för en uppfinning kan många gånger vara komplicerat. Handboken ska vara ett stöd för anställda som uppfinner och fackliga företrädare.”

Tomas Bern

Jurist på PTK

I Sverige gjordes 2 191 patentansökningar under 2020. Utöver detta tas det varje år fram många uppfinningar där patent inte söks. Lagen och avtalet omfattar uppfinningar som är patenterbara, det räcker med att det skulle vara möjligt att få ett patentskydd för att reglerna ska vara tillämpliga.

Bestämmelserna om rättigheter och ersättningar syftar till att stimulera uppfinnare, men bygger också till stora delar på att arbetstagare tar initiativ för att ta tillvara sina rättigheter som uppfinnare. Skriften är ett led i PTK:s arbete att främja och stimulera uppfinnare och samtidigt göra det enklare för arbetstagare att få ersättning för sitt arbete.