Ny rapport om ITP-upphandlingen: Ännu bättre tjänstepension

Publicerat 2023-06-26

Ett breddat och förbättrat utbud till lägre avgifter för fondförsäkring. Traditionella försäkringsprodukter med förbättrade garantier och lägre avgifter som förväntas ge en högre pension.

Det blev resultatet av den nya upphandlingen av tjänstepensionen ITP, visar en rapport från Collectum.

– Collectums upphandlingar har genom åren satt en standard för tjänstepensionsprodukter och bidragit till att de produkter som erbjuds löpande förbättras. Detta ger tjänstemännen inom ITP-planen bästa möjliga förutsättningar för en hög livslång tjänstepension, säger Pehr Östberg chef för Partskontakter som ansvarar för upphandlingen på Collectum.

Inom traditionell försäkring valdes fem försäkringsgivare: Alecta, AMF, Folksam, Nordea och SPP. Dessa finansiellt stabila försäkringsgivare erbjuder produkter med hög avkastningspotential, konkurrenskraftiga garantier och stabila pensionsutbetalningar till låga avgifter.

Inom fondförsäkring valdes fem försäkringsgivare: Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SPP och Swedbank. Dessa erbjuder tillsammans 119 aktiefonder, blandfonder och räntefonder. Den genomsnittliga avgiften för fonderna i fondutbuden för de upphandlade fondförsäkringarna är nu 0,21 procent, vilket kan jämföras med 0,30 i upphandlingen 2018. För de erbjudna entrélösningarna är avgifterna ännu lägre, avgiften är 0,11 procent när den är som högst.

– Den utvärdering vi gjort denna gång har varit den mest ambitiösa av alla hittills genomförda upphandlingar. Rapporten visar att det urval vi gjort är det som passar bäst för ITP-tjänstemännen av de erbjudanden vi fått att utvärdera, säger Pehr Östberg.

Flertalet avgifter har sänkts i äldre befintliga fondförsäkringsprodukter i denna upphandling. Det gör att ITP-tjänstemännen i stor utsträckning får lägre avgifter även om de ligger kvar i tidigare valda produkter.

Resultatet i korthet

Traditionell försäkring

Inom traditionell försäkring valdes fem försäkringsgivare: Alecta, AMF, Folksam, Nordea och SPP. Dessa finansiellt stabila försäkringsgivare erbjuder produkter med hög avkastningspotential, konkurrenskraftiga garantier och stabila pensionsutbetalningar till låg avgift.

Fondförsäkring

Inom fondförsäkring valdes fem försäkringsgivare: Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SPP och Swedbank. Dessa erbjuder tillsammans 119 aktiefonder, blandfonder och räntefonder. Den genomsnittliga avgiften har sänkts ytterligare från en redan låg nivå. Dessutom har förbättringar gjorts i produkterna för tidigare upphandlingar. Det innebär att den försäkrade i flera fall får lägre avgifter även om de har pensionskapital kvar i tidigare valda produkter.

Om upphandlingen

Collectum har på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK genomfört en ny upphandling av försäkringsprodukter för tjänstepensionen ITP som är valbara under perioden 1 oktober 2023 till 30 september 2028.