Nya huvudavtal mellan Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst och PTK

Publicerat 2022-05-25

Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst och PTK har kommit överens om utkast till nya huvudavtal och ett nytt och förstärkt omställningsavtal på TRS område. Avtalen träffas som en följd av Trygghetsöverenskommelsen, och innebär såväl förbättrade möjligheter till kompetensutveckling som nya anställningsskyddsregler.

Trygghetsrådet TRS ger stöd till anställda, arbetsgivare och fackliga förtroendevalda vid omställning. Det nya omställningsavtalet kommer att ge TRS kraftigt förbättrade möjligheter att ge ytterligare stöd både vid omställning och under anställning.

De nya avtalen innebär samtidigt att Arbetsgivaralliansens och Svensk Scenkonsts arbetsgivare kommer att omfattas av samma regler om turordning vid arbetsbrist och uppsägning av personliga skäl som övriga arbetsgivare inom den privata arbetsmarknaden.

– Vi har haft konstruktiva förhandlingar med PTK hela vägen och vi har verkligen gjort detta stora arbete tillsammans.  En förutsättning för att vi lyckades komma i mål var att vi har ett eget trygghetsråd med god ekonomi som snabbt kan ställa om för att uppfylla villkoren i det nya avtalet säger Maria Liljedahl, förhandlingschef på Arbetsgivaralliansen.

– Vi är glada över att vi har kunnat bibehålla TRS styrka och särart som omställningsorganisation och komplettera med förbättrat stöd både under anställning och vid omställning. Med det uppdaterade omställningsavtalet kommer TRS att kunna erbjuda ett ännu mer kraftfullt och branschanpassat stöd, säger Johan Lif, PTK:s förhandlingsledare och medlem i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

– Vårt gemensamma omställningsavtal kommer även i framtiden ha särskilt goda villkor för visstidsanställda, vilket har varit en ledstjärna för oss i förhandlingarna då tidsbegränsade anställningar av konstnärliga skäl alltid kommer behövas inom scenkonsten, säger Maria Grundtman, förhandlingschef på Svensk Scenkonst.

De nya huvudavtalen kommer att signeras av PTK, Svensk Scenkonst och Arbetsgivaralliansen den 27 juni, förutsatt att förändringar i lagstiftning genomförs enligt plan i början av juni och efter att huvudavtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv signerats den 22 juni. Förändringarna i lagar och avtal ska tillämpas från den 1 oktober 2022.

– Att PTK nu även kommit överens om utkast till nya huvudavtal med Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst visar på styrkan i Trygghetsöverenskommelsen, och att den går att anpassa till flera sektorer, säger Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

.