Nya medarbetare på PTK:s kansli

Publicerat 2022-06-02

Bildandet av Avtalat, Trygghetsöverenskommelsen och pandemin och har inneburit en del förändringar av PTK:s kansli. Flera medarbetare som tidigare arbetat med försäkringsinformation på PTK har flyttat över till Avtalat, medan andra har tillkommit. De senaste tillskotten är Henrik Emanuelsson som arbetar med bolagsstyrelsefrågor, och Åse Harding, projektledare för utbildningar om Trygghetsöverenskommelsen.

Samtidigt som pandemin bröt ut flyttade PTK:s kansli till nya, mindre lokaler på Kungsholmen. I och med att PTK bildade Avtalat tillsammans med LO och Svenskt Näringsliv så skedde en övergång av verksamhet. En del av kanslipersonalen flyttade över till Avtalat och andra slutade eller gick i pension i samband med organisationsförändringen. PTK har dock fortsatt ansvar för att utbilda förtroendevalda och förbundsanställda i pension och försäkring.

Kunskap om Trygghetsöverenskommelsen

För att öka kunskapen om Trygghetsöverenskommelsen har PTK under 2022 anställt projektledaren Åse Harding. Hon kommer från närmast Journalistförbundet och har i nära samverkan med PTK:s medlemsförbund tagit fram ett helt nytt utbildningsutbud om överenskommelsen.

Utbildningarna fokuserar på vad som gäller vid uppsägningar på grund av arbetsbrist och vänder sig till både ombudsmän på förbunden och förhandlande förtroendevalda. De första utbildningstillfällen drar i gång i juni med fler tillfällen efter sommaren. Den 21 juni arrangerar vi även ”Las, kompetensstöd och omställning – en webbkonferens om Trygghetsöverenskommelsen”.

Inflytande via arbetstagarnas ledamöter i bolagsstyrelsen

Företag med minst 25 anställda har rätt att ha arbetstagarledamöter i bolagets styrelse. En möjlighet som långt ifrån alla anställda använder sig av. På förbundens uppdrag utbildar vi arbetstagarledamöterna bland annat om vad uppdraget innebär, ekonomi och strategi. Sedan årsskiftet har vi en ny utbildare på plats: Henrik Emanuelsson. Han efterträder Louise Widén och är tillsammans med Ylva Peterson utbildningsansvarig för bolagsstyrelsefrågor.

Henrik har tidigare varit anställd på Bonanza och då lärare på PTK:s kurser i kassaflödesanalys. Han ska bidra med att utveckla utbildningarna och föra in nya idéer, där pedagogiken ska fortsatt vara lättförståeliga även i digital form och förbereda deltagarna för att jobba i bolagsstyrelsen.

På LinkedIn kan du läsa intervjuerna med Henrik och Åse.

Här hittar du alla som jobbar på kansliet och hur du kommer i kontakt med oss.