Nyfikenheten avgörande när Mary tog uppdraget

Publicerat 2022-11-22

Rollen som bolagsstyrelseledamot är inte helt enkel att greppa, och innebär ett stort ansvar. PTK:s kurs titulerad just Rollen som bolagsstyrelseledamot ger deltagarna en övergripande bild av vilka ansvar och skyldigheter man har, såväl som av de viktigaste lagar och regler som styr uppdraget. Mary Westermark gick denna endagskurs i november.

Mary arbetar som projektledare på Svensk Kärnbränslehantering, där hon för tillfället främst är verksam som metodutvecklingskoordinator. Arbetsplatsen har tre fackklubbar som tillsammans väljer ut två ordinarie ledamöter och två suppleanter. När Unionens suppleant skulle sluta öppnade en plats upp sig, och Mary räckte genast upp en hand. Hon hade funderat på uppdraget redan innan, och tyckte inte att det var ett svårt beslut att fatta. Nu har hon varit arbetstagarledamot sedan februari i år. 

Hur kommer det sig att du räckte upp handen? 

Jag var nyfiken på styrelsearbetet, helt enkelt. Jag har jobbat på företaget länge, i 14 år. När jag varit så lång tid på företaget så kändes det spännande att få inblick i hur det styrs. Det är också ett bredare intresse, att få se hur större organisationer styrs genom bolagsstyrelsen. 

Bolagsstyrelsen ska enligt arbetsordningen ha minst fyra möten om året, men det kan bli fler än så. Varje möte kräver noggrann förberedelse och beredskap att som suppleant närvara på mötet som ordinarie. Mellan möten stämmer arbetstagarledamöterna av med varandra och kommunicerar det som behövs när mötet närmar sig. 

Det är ett intressant arbete, att få olika infallsvinklar på det som görs och sägs och händer i företaget, säger Mary. 

Rollen som bolagsstyrelseledamot är en grundutbildning för den som är ny i sitt uppdrag och besvarar frågor som rör styrelsearbetet i stort, och hur man kan nå inflytande som ledamot. 

”Jag är övertygad om man gör ett bättre jobb och blir bättre i funktionen om man går de här utbildningarna.”

Mary Westermark

Suppleant i bolagsstyrelsen Svensk Kärnbränslehantering

Varför är det så viktigt att man går en utbildning? 

Jag är övertygad om man gör ett bättre jobb och blir bättre i funktionen om man går de här utbildningarna, säger Mary. Man får helt enkelt på fötterna och kan känna att man vet saker istället för att tro saker. 

Mary berättar vidare att för att över huvud taget göra sin röst hörd och fylla funktionen hon tagit på sig, så är kunskapen om juridiken kring bolagsstyrelser fundamental. Hon uppmanar alla som inte är oerhört vana vid ett sådant här uppdrag att gå kurs i ämnet. 

Jag vet inte hur många som vet när de kliver in i uppdraget, att de kliver in som personer, inte på något undantag eller för att representera någon annan. Man har ett personligt ansvar och man måste veta hur man ska bete sig om man inte håller med i något beslut. De bitarna är jätteviktiga. För att hinna säga till i tid när beslut fattas behöver man mycket kunskap – och utbildning ger den kunskapen. 

Alla PTK:s utbildningar är kostnadsfria och man har rätt att gå kurserna på betald arbetstid. Kursen Rollen som bolagsstyrelseledamot agerar som en grundkurs och är obligatorisk för att gå resten av kurserna inom bolagsstyrelsefrågor – något som Mary ser fram emot att göra. 

Det är jätteskönt att det finns kurser, man behöver dem verkligen. Jag är glad att Rollen fanns som ett första steg. Det var lagom att börja med, att få en första inblick och en övergripande betraktelse av vad styrelseuppdraget innebär. Och jag känner ju att jag behöver mer på fötterna, så när jag hinner kommer jag fortsätta med nästa omgång, ekonomikurserna och diplomkursen, som jag verkligen ser fram emot. 

Vad tar du med dig från kursen? 

Bolagsstyrelser kan se olika ut och arbeta på lite olika sätt. Kursen Rollen som bolagsstyrelseledamot ger även möjligheten att reflektera över sitt uppdrag och vad det innebär i praktiken. Något som naturligtvis ser olika ut för samtliga kursdeltagare. Mary berättar att det var nyttigt att ägna sig åt att tänka kring arbetet när man inte sitter mitt i arbetet och att hon fått upp ögonen för flera frågor. 

– Den här uppdelningen av intressentroll och sysslomannaroll var ny för mig. Det hänger ju ihop med att man är sig själv i styrelsen och inte en representant för någon annan, så att säga. Och en fråga man verkligen borde ställa sig är just: vad innebär ansvaret jag nu tar på mig? Man kan vara nyfiken och det kan vara lockande att sätta ned fingrarna i syltburken, men man måste komma ihåg att det innebär ett juridiskt ansvar. Om det händer något i bolaget, kan jag få några krav på mig, som ekonomiska krav? Det är ett komplext uppdrag och det finns en angelägenhet att skaffa sig mer på fötterna genom att utbilda sig.