Startsida

Förhandlingar om arbetsrätt trots krisen

Publicerat 2020-04-03

Tidsplanen för förhandlingarna om trygghet och flexibilitet i arbetslivet ligger fast. I en intervju med TT uppmanar PTK:s förhandlingschef Martin Wästfelt politikerna att inte gå vidare med resultaten från den statliga utredning som presenteras i maj.

Innan årsskiftet enades PTK, LO och Svenskt Näringsliv om ramarna för de fortsatta förhandlingarna om arbetsrätt. Samtidigt tillsatte parterna arbetsgrupper inom områdena anställningsskyddsregler, omställning och arbetslöshetsförsäkring.

I en intervju med TT som fått stor spridning framför Martin Wästfelt att krisen inte påverkar förhandlingarna. Arbetsgrupperna ska redovisa sina uppdrag i maj som planerat, och förhandlingarna ska återupptas i augusti. Det uppehåll i förhandlingarna som gjordes med hänsyn till avtalsrörelsen påverkas alltså inte av att denna nu skjutits upp till oktober.

Martin Wästfelt säger under intervjun också att han hoppas att politikerna kan ha is i magen och avvakta att gå vidare med resultatet från den politiskt tillsatta utredningen som väntas vara klar 31 maj.

Mer information här