Startsida

Från ord till handling efter grundkursen

Publicerat 2020-11-11

Som klubbordförande är det viktigt att hålla sig uppdaterad kring pension- och försäkringsfrågor, men det är svårt när man inte är specialiserad på området. Koorosh Khosravi och Jenny Lundmark gick PTK:s grundkurs för klubbordförande och känner nu en större i trygghet i att stötta medlemmarna.

Jenny Lundmark har varit klubbordförande på ALS Scandinavia i Luleå i tre år. Hon har tidigare gått introduktionskursen för klubbordförande och tycker att grundkursen för klubbordförande var en klockren fortsättning.

– Kursen har gett mig en bättre förståelse för hur stort området pension- och försäkringar är. Nu har jag en tydlig överblick över de olika aktörerna, vilka digitala verktyg som finns att ta hjälp av och var jag kan vända mig med frågor, säger Jenny Lundmark.

Efter utbildningen började Jenny fundera på hur medlemmarna i klubben skulle kunna ta del av vad hon lärt sig.

De här frågorna rör alla – vare sig du är ny på jobbet eller pensionen står runt hörnet.

Jenny Lundmark

Klubbordförande på ALS Scandinavia

Hon slog slag i saken och kontaktade Unionens regionkontor i Luleå. Nu är en digital pensionsföreläsning med förbundets pensionsexperter inplanerad.

Tryggare i att stötta medlemmarna

Koorosh Khosravi har lång erfarenhet av fackligt arbete. Han är inte bara TCO-ordförande i Uppsala län och styrelseledamot i fackklubben på arbetsplatsen Sandvik Coromant, utan har också uppdraget som försäkringsinformatör.

Koorosh får dagligen frågor från medlemmar om hur det funkar med pension och olika försäkringar. Många känner att pension känns krångligt, men har samtidigt mycket funderingar och en viss oro inför framtiden.

– Pensionssystemet är komplext och förändras över tid. Om man som jag inte jobbar dagligen med pensionsfrågor är det svårt att hålla sig uppdaterad. Jag anmälde mig till grundkursen för att få mer kött på benen, säger Koorosh Khosravi.

Koorosh uppskattade särskilt de olika gästföreläsarna under dagen, bland annat representanter från Collectum, AFA och Alecta. Han understryker att han ser det som en självklarhet att fortbilda sig och han ser fram emot att delta i fler PTK-utbildningar i framtiden.

”Vi som är förtroendevalda måste vara aktiva och satsa på löpande kompetensutveckling. Då kan vi med en trygg hand ge bra råd och få ännu nöjdare medlemmar.”

Koorosh Khosravi

TCO-ordförande i Uppsala län och försäkringsinformatör på Sandvik Coroman

PTK:s grundkurs för klubbordförande

PTK:s grundkurs för klubbordförande riktar sig till dig som är klubbordförande eller ansvarig för pensions- och försäkringsfrågor i klubben/avdelningen. För att delta i kursen behöver du ha gått vår introduktionskurs.

Efter utbildningen kommer du att

  • ha fått en helhetsbild av hur pensionssystemet ser ut och veta vilka försäkringar de ITP-försäkrade omfattas av
  • ha fått kunskap om de lagstadgade och kollektivavtalade försäkringarna vid sjukdom, arbetsskada, dödsfall och ålderspension
  • förstå och kunna använda din kunskap i ditt nuvarande uppdrag och använda de verktyg som finns, till exempel Rådgivningstjänst.se, minpension.se, ditt nätverk och övriga relevanta webbplatser
  • kunna stötta medlemmar i frågor inom ITP-området genom att analysera, dra slutsatser och agera utifrån uppkomna situationer
  • kunna fånga upp och analysera situationer inom området på din arbetsplats och samarbeta med eller överlämna ärenden till ditt förbund.

Nästa kurstillfälle är planerat till våren 2021.