Startsida

Hjärnvänliga arbetsplatser framtidens melodi

Publicerat 2021-05-25

Genom att anpassa arbetet efter människans sätt att bearbeta omvärlden kan vi göra arbetsmiljön mer hjärnvänlig. Då minskar risken att göra fel, samtidigt som man blir mer effektiv och mår bättre. Tillsammans med Prevent har PTK varit med och tagit fram fem korta filmer som ska öka medvetenheten om hur man skapar en hjärnvänlig arbetsmiljö.

Svenskt Näringsliv, LO och PTK har tillsammans med Prevent tagit fram materialet som stöd för en hjärnvänlig arbetsmiljö även benämnt kognitiv ergonomi. I fem korta filmer åskådliggör forskaren Cecilia Berlin hur vi tar in och tolkar information i sampel med varandra, omgivningen och tekniken. Genom att anpassa tekniken till människans sätt att ta in och bearbeta omvärlden blir vi inte bara mer effektiva utan mår också bättre.

– Jag vill öka kunskapen om hur vår hjärna fungerar som bäst, och hur man kan hjälpa hjärnan så att det går smidigt på jobbet. På så sätt kan vi minska risken att göra fel, tappa fokus, glömma bort eller blanda ihop saker, säger Cecilia Berlin, docent i produktionsergonomi på Chalmers tekniska högskola, i ett pressmeddelande från Prevent.

Till varje film ”Cecilia förklarar” hör diskussionsfrågor att använda i arbetsgruppen för att tillsammans fundera ut hur just er arbetsplats skulle kunna bli mer hjärnvänlig. Det finns också en ordlista som förklarar begreppen inom kognitiv ergonomi, och ett poddavsnitt om ämnet.

– Genom att filmerna tydligt visar att det är helt normalt att bli mentalt uttröttad av jobbet om inte de kognitiva förutsättningarna är de rätta, hoppas jag att det nu kommer igång konstruktiva diskussioner om de kognitiva ergonomiska utmaningarna som finns på den egna arbetsplatsen, så att målet nås – fler hjärnvänliga arbetsplatser, säger Ann Lundberg, ombudsman och jurist PTK, som är PTK:s representant i projektgruppen.

Till filmer och övrigt material om hjärnvänlig arbetsmiljö.