Startsida

Trygghetsråden redo att hantera varsel och uppsägningar

Publicerat 2020-03-17

Trygghetsråden inom privat sektor, TRR och TRS, står rustade för ett sämre arbetsmarknadsläge och som alltid gäller att ju snabbare stödinsatser sätts in, desto kortare blir vägen till ett nytt jobb.

– Trygghetsråden är beredda på en väsentligt sämre situation på arbetsmarknaden och utvecklar nu sin beredskap med anledning av Coronaviruset. För att stödinsatser ska kunna sättas in så snabbt som möjligt är det viktigt att kontakt med trygghetsråden tas i ett tidigt skede, gärna redan under uppsägningstiden. Det kortar vägen till ett nytt jobb, säger PTK:s Ann Lundberg Westermark, chef för förhandlings- och avtalsgruppen.

Att arbetsmarknaden blir skakigare till följd av Coronaviruset aktualiserar trygghetsorganisationernas viktiga roll. Omställningsavtalen innebär att anställda som omfattas av dem och blir uppsagda får stöd när de ska finna en ny anställning eller annan sysselsättning. I väntan på ny sysselsättning kan den som får stöd också få en ekonomisk ersättning som kompletterar a-kassan. Insatserna är effektiva och anpassade till olika branscher.

PTK har förhandlat fram omställningsavtal, som reglerar varsitt trygghetsråd – TRR och TRS. Dessa står beredda att hantera ökade varsel. TRS har dessutom möjlighet att ge stöd till tidsbegränsat anställda, en grupp som ofta blir drabbat först. Båda organisationerna styr nu om till digitala möten och har en god kapacitet att leverera tjänsterna digitalt. Ett utbud som nu också utvidgas.

För mer information:
Omställning – så jobbar PTK
Ekonomi och stöd mellan jobb