Nytt huvudavtal gör att PTK får ny roll att axla

Publicerat 2023-08-30

Genom det nya huvudavtalet har PTK gått från att vara en förhandlingsorganisation till att bli en samhällsaktör. Det menar Ursula Berge, som deltog i arbetet med att analysera de lagförslag som regeringen tog fram utifrån parternas överenskommelse.

Förhandlingarna som ledde fram till Trygghetsöverenskommelsen kom snabbt att handla lika mycket om omställning som om arbetsrätt. Det gjorde att PTK behövde ta hjälp av andra kompetenser än de som normalt sett finns med i förhandlingar.

Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, ingick i en tillfällig arbetsgrupp som hade i uppgift att ge synpunkter på de lagförslag som regeringen tog fram utifrån parternas överenskommelse.

– Arbetsgruppen träffades varje vecka under tiden de statliga bokstavsutredningarna pågick. Tillfälliga grupper inom PTK är ett effektivt sätt för förbunden att både kunna ge synpunkter, och samtidigt öka kunskapen och underlätta förankringen i den egna organisationen, säger Ursula Berge.

Kunskap viktigt för att reformen ska bli framgångsrik

När nu ett nytt regelverk är på plats är det viktigt att kännedomen om de olika delarna ökar menar Ursula.

”Reformen har potential att radikalt förbättra möjligheterna till livslångt lärande och göra att arbetsmarknaden fungerar bättre. Men det bygger på att medlemmar, men också anställda och förtroendevalda i förbunden, känner till hur stöden fungerar och kan dra nytta av dem.”

Ursula Berge

samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR

En viktig uppgift framöver är enligt Ursula att försvara grundtanken med reformen – att individen själv ska kunna välja utbildning.

– Vi behöver värna individens rätt att bestämma. Även den som arbetar inom ett bristyrke ska ha rätt att ställa om. I botten finns ett regelverk som innebär att utbildningen ska stärka individens framtida ställning på arbetsmarknaden, men vägen dit måste få se olika ut.

En annan utmaning är att omställningsorganisationerna behöver utveckla sina insatser när det handlar om att ge vägledning. Tidigare har målgruppen varit de som är mellan jobb. Nu finns en ny grupp att hantera.

– Omställningsorganisationerna är väldigt träffsäkra när det handlar om att ge stöd till de som blivit varslade. Nu pågår ett viktigt utvecklingsarbete för att möta nya behov, och målet måste vara att organisationerna blir lika duktiga på att hjälpa de som vill komma vidare i arbetslivet och som är i anställning.

Ursula menar att huvudavtalet har stärkt PTK:s position, och hon vill att förhandlingsorganisationen ska fortsätta att utvecklas.

– PTK har genom huvudavtalet gått från att i första hand vara en förhandlingsorganisation till att bli en samhällsaktör. Ett skäl till att vi kunde bidra aktivt i att skapa en historiskt viktig reform var att vi var proaktiva i förhandlingarna. Akademikerförbundet SSR vill att PTK ska fortsätta att utvecklas och vi tror att tillfälliga arbetsgrupper både är ett bra sätt att få fram bra förslag och att förankra viktiga frågor.