Nytt material om pension, inflytande och arbetsmiljö

Publicerat 2021-03-25

Behöver du kunskap, råd eller handfasta tips? Här har vi samlat material som bland annat handlar om bättre arbetsmiljö, hur du ökar inflytande på arbetsplatsen och hur kollektivavtalet skyddar vid sjukdom, arbetsskada och arbetslöshet.

Pension- och försäkringsinformation hos Avtalat

PTK har tillsammans med LO och Svenskt Näringsliv bildat bolaget Avtalat för information om kollektivavtalade försäkringar. Från och med 2021 är det till Avtalat du ska vända dig för att ta del av guider och annat informationsmaterial som rör pension och försäkring.

Inflytande

PTK arbetar för att förbättra arbetstagarnas inflytande. De anställdas insyn bidrar till stabila och långsiktigt lönsamma företag och därmed ökad anställningstrygghet. Inflytande kan ske på olika sätt. Tjänstemannafacken på en arbetsplats kan gå ihop och bilda PTK-Lokalt (PTK-L), de anställda kan utse arbetstagarledamöter i bolagets styrelse och genom Utvecklingsavtalet (UVA) skapa förutsättningar för medbestämmande både i frågor som rör företagets utveckling i stort och i de dagliga och näraliggande frågorna.

Bättre arbetsmiljö

Prevent ägs av LO, PTK och Svenskt Näringsliv och på Prevents webbplats kan du hitta det mesta du kan tänkas behöva kring arbetsmiljö.

  • Ett första steg är BAM, Bättre arbetsmiljö, en grundläggande och omfattande uppslagsbok som tar upp det mesta inom arbetsmiljöområdet att beställa hos Prevent.

Övrigt material

Nytt och uppdaterat material från PTK:

  • Guiden Byte av pensionsplan vid inrangering hjälper dig som är fackligt förtroendevald eller ombudsman att identifiera och kartlägga de frågeställningar och konsekvenser som kan uppkomma för tjänstepension och avtalsförsäkring vid en inrangering.
  • PTK har tagit fram skriften Arbetstagares uppfinningar – en handbok, som ska ge uppfinnare och fackliga företrädare vägledning om vilka regler som gäller.
  • 10-taggarlösning – Information om alternativ ITP. I den här skriften granskar vi 10-taggarlösningen som ofta kan bli en kostsam affär för den försäkrade.
  • Avgångspension. I den här skriften kan du läsa mer om hur avgångspension fungerar och vad du behöver tänka på innan du accepterar ett erbjudande.