Oförändrad andel kvinnliga ledamöter börsbolag

Publicerat 2024-07-02

Andelen kvinnor bland både arbetstagarledamöter och stämmovalda ledamöter är relativt oförändrad. Det visar den årliga statistiken från Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Drygt 27 procent av arbetstagarledamöterna är kvinnor

Kollegiet för svensk bolagsstyrning presenterade uppdaterad statistik i slutet av juni och på deras webbplats konstaterar de att andelen kvinnor i svenska börsbolags styrelser ligger fortsatt runt 36 procent. Även andelen kvinnor bland arbetstagarledamöter ligger fortsatt runt 27,5 procent. Bland nyvalda syns dock en ökning av kvinnor med 1,5 procent jämfört med förra året. Andelen kvinnor bland nyvalda styrelseledamöter uppgick till 43,6 procent.

– Det är bra att Kollegiet för svensk bolagsstyrning tar fram denna statistik där vi kan jämföra utvecklingen bland stämmovalda ledamöter och arbetstagarledamöter., säger Ylva Peterson, ansvarig för bolagsstyrelsefrågor på PTK.

På uppdrag av våra 26 medlemsförbund utbildar PTK arbetstagarnas ledamöter i bolagsstyrelserna. Alla företag med minst 25 anställda har rätt att ha arbetstagarledamöter i bolagets styrelse. Det är ett viktigt sätt att förbättra arbetstagares inflytande.

– Vi ser ett minskat antal arbetstagarledamöter sedan ett antal år tillbaka. Den viktigaste frågan för oss är hur vi ska få både fler män och kvinnor att åta sig detta spännande och utvecklande uppdrag. I statistiken ser vi vilka bolag som har arbetstagarledamöter – och saknar bolaget där du jobbar ledamöter är det hög tid att utse dem, säger Ylva Peterson.