Öka din kunskap

Publicerat 2023-05-14

Behöver du mer kunskap om det nya huvudavtalet, arbetsmiljö, inflytande eller pension? PTK och våra partsbolag erbjuder en mängd utbildningar för förtroendevalda och förbundsanställda. Glöm inte heller att kolla med ditt förbund vilka fackliga utbildningar som de erbjuder.

Pension och försäkring

Introduktionskurs

Utbildningen ger övergripande kunskap i pensions- och försäkringsfrågor. Du får lära dig det viktigaste ur lag och kollektivavtal och bli bekant med några av de verktyg som finns på pensionsområdet för att kunna stötta medlemmarna. Utbildningen vänder sig till förbundsanställd eller klubbordförande/ansvarig för pensions- och försäkringsfrågorna i det lokala facket. Välj mellan webbaserad eller fysisk kurs.

Läs mer och anmäl dig här!

Grundkurs

På utbildningen får du lite djupare kunskap inom området, arbetar med de verktyg som finns på pensionsområdet och vidgar ditt nätverk. För att anmäla dig till kursen ska du ha genomgått PTK:s introduktionskurs eller ha motsvarande kunskaper.

För förbundsanställda:

Läs mer och anmäl dig här!

För förtroendevalda:

Läs mer och anmäl dig här!

Avtalats webbinarier

Avtalat ger anställda information och tips om hur pension och försäkringar via jobbet fungerar och vad du själv kan påverka. Läs mer om Avtalats utbud här.

Trygghetsöverenskommelsen

Trygghetsöverenskommelsen har kallats den största reformen av anställningstryggheten sedan 70-talet. PTK utbildar förtroendevalda och förbundsanställda om reformens alla delar, men fokus ligger på de tillfällen när det är extra viktigt att förbunden inom PTK uppträder gemensamt.

Lär dig grunderna – fristående digital kurs

På den digitala kursen Att förhandla turordning lär du dig hur ni gör för att bilda ett PTK-L och också hur ni sedan ska tänka när ni förhandlar turordning gemensamt.

Digital kurs: Trygghetsöverenskommelsen

På den här digitala kursen om Trygghetsöverenskommelsen lär du dig mer om de nya lagarna om omställnings- och kompetensstöd och omställningsstudiestöd och motsvarande delar i huvudavtalet, samt om de förändringar som skett i lag och avtal vad gäller anställningsskyddet.

Se eller lyssna på webbkonferensen Las, kompetensstöd och omställning – en webbkonferens om Trygghetsöverenskommelsen. Läs mer här

Omställning

Trygghetsråden TRR och TRS ger stöd till fackligt förtroendevalda om de olika kompetens- och omställningsstöd som de erbjuder. Både TRR och TRS kan skräddarsy träffar utifrån behov hos lokala klubbar.

TRR webbinarier för förtroendevalda

TRR håller webbinarier och workshoppar för fackligt förtroendevalda som stöd i att guida och ge råd till medlemmar om omställning, kompetensutveckling och framtidens arbetsliv. Läs mer här

TRS omställningsavtal – för fackliga företrädare

TRS kurs om Omställningsavtalet är fri att användas för alla som vill veta mer om omställningsavtal i allmänhet och TRS omställningsavtal i synnerhet. Gå E-kursen här . TRS ordnar även seminarier och utbildningar för fackliga företrädare inför uppsägningar. Läs mer här

Arbetsmiljö

Prevents utbildningar

Arbetsmiljö för chefer, Bättre arbetsmiljö BAM, Riskbedömning och Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken är några av utbildningarna som Prevent erbjuder. Utbildningarna vänder sig främst till dig som är chef och skyddsombud. Läs mer om Prevents utbildningar här

Sök ekonomiskt stöd för arbetsmiljöutbildning

När chef och arbetsmiljö- eller skyddsombud går utbildningar ihop skapas en unik dialog. Hos Afa Försäkring kan du läsa mer och ansöka om stödet. En satsning som PTK står bakom tillsammans med LO och Svenskt Näringsliv.
Läs mer vad som vad som omfattas här

Gilla Jobbet

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters unika satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. Det är en mötesplats där forskare och praktiker inspirerar till ett gott arbetsliv och skapar engagemang i arbetsmiljöfrågor.  Mellan 13 oktober och 9 november besöker Gilla Jobbet Luleå, Malmö, Göteborg, Karlstad och Växjö. De kommer även sända digitalt från Växjö den 9 november. Gilla Jobbet är kostnadsfritt och du kan anmäla dig till Gilla Jobbet i Stockholm eller digitalt torsdagen den 26 oktober här

Inflytande

Bolagsstyrelseutbildningar

PTK erbjuder utbildningar för dig som är arbetstagarledamot i bolagsstyrelsen eller vill bli det. Vi erbjuder de digitala utbildningarna Ta plats som arbetstagarledamot och Nyfiken på ekonomi. Webbutbildningen Rollen som bolagsstyrelseledamot är obligatorisk för fortsättningskurserna Förståelse för ekonomi och vår diplomutbildning. Vi har även den digitala repetitionsutbildningen Kommer du ihåg – ekonomi?

Läs mer om och anmäl dig här

Europeiska företagsråd

Det är ETUI som anordnar utbildning för bland annat Europeiska företagsråd, European Works Counicils (EWC). Lär mer om utbildningarna här