Ökad andel kvinnliga arbetstagarledamöter

Publicerat 2023-08-22

Drygt en fjärdedel av arbetstagarnas ledamöter är kvinnor visar färsk statistik från Kollegiet för svensk bolagsstyrning. År 2017 var det nästan en tredjedel. Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökar dock och är nu 36 procent.

Kollegiet för svensk bolagsstyrning presenterade uppdaterad statistik i början av juni och på deras webbplats konstaterar de att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökar. Andelen kvinnor av stämmovalda ledamöter i samtliga svenska börsbolagsstyrelser har ökat med 0,1 procentenheter till 36,2 procent. Även andelen kvinnor bland de nyvalda ökar.

Andelen kvinnor bland arbetstagarledamöterna ökar också, från 26,3 procent till 27,6 procent. Däremot minskade andelen bland de stora bolagen med 3,5 procentenheter till 25,0 procent

– Det är bra att andelen kvinnor bland arbetstagarledamöterna över lag ökar. Som högst var den 2017 med 31 procent. Ser man däremot till våra utbildningar är deltagarantalet ungefär lika mellan kvinnor och män, säger Ylva Peterson, ansvarig för bolagsstyrelsefrågor på PTK.

På uppdrag av våra 25 medlemsförbund utbildar PTK arbetstagarnas ledamöter i bolagsstyrelserna. Alla företag med minst 25 anställda har rätt att ha arbetstagarledamöter i bolagets styrelse. Det är ett viktigt sätt att förbättra arbetstagares inflytande.

– Vi har en nära dialog med våra medlemsförbund om styrelserepresentationen eftersom vi ser ett minskat antal arbetstagarledamöter i bolagsstyrelserna. Hur de ska bli fler kvinnor och män som tar uppdraget står högst upp på dagordningen i vår samverkansgrupp för bolagsstyrelsefrågor, säger Ylva Peterson.