PTK:s förhandlingschefsgrupp

Förhandlingschefsgruppen hanterar förhandlingsfrågor kopplade till PTK:s långsiktiga uppdrag.

Förhandlingschefsgruppen samordnar och följer arbetet i förhandlingsgrupperna och lägger förslag till styrelsen i förhandlingsfrågor. Gruppen hanterar förhandlingsfrågor kopplade till PTK:s långsiktiga uppdrag.

Förhandlingschefsgruppen består av sju ledamöter:

  • Martin Wästfelt, Unionen (ordförande)
  • Nicola Lewis, Unionen
  • Camilla Frankelius, Sveriges ingenjörer
  • Sara Kullgren, Ledarna
  • Annelie Söderberg, TCO-Ö (Vårdförbundet)
  • Oskar Pettersson, TCO-Ö (Vision)
  • Mikael Andersson, Saco-Ö (Akavia)