PTK:s medlemsförbund

Den 31 december 2022 hade PTK 25 medlemsförbund. Medlemsförbunden hade sammanlagt 974 940 tjänstemän i privat tjänst.

Från och med 1 januari 2023 är Vision är nytt medlemsförbund i PTK. Nya förbund är även Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare som bildats av Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund.

FörbundMedlemmar 2022Medlemmar 2021Medlemmar 2020Medlemmar 2019
Unionen587 782 581 624585 360556 070
Sveriges Ingenjörer112 726109 322107 789102 204
Ledarna72 99272 32172 79965 759
Akavia60 03261 15360 716 57 752
Sveriges Lärare *32 707
Lärarförbundet23 89323 361 23 361
Vision17 600
Akademikerförbundet SSR 15 75813 12912 70211 246
Naturvetarna12 48811 50912 058 11 772
Vårdförbundet10 09510 000
10 592 9 805
Journalistförbundet 10 04710 336
10 579 10 661
Sveriges Arkitekter 8 1556 155
6 018 5 833
Lärarnas Riksförbund 9 672
9 370 8 771
Fackförbundet Scen & Film 6 5916 485
6 494 6 314
SRAT 6 3516 223
6 441 6 365
Sveriges Farmaceuter 4 5604 578
5 395 5 230
DIK 4 2935 1015 443 5 316
Sveriges läkarförbund 2 5792 579
2 121 2 048
Fysioterapeuterna 2 3061 727
1 701 1 495
Sjöbefälsföreningen 1 6242 028
2 055 2 147
Sveriges Yrkesmusikerförbund 1 4971 421
1 432 1 409
Sveriges Veterinärförbund 1 3031 273
1 185 1 175
Sveriges Psykologförbund 1 2011 050
1 050 1 180
Sveriges Arbetsterapeuter 9531 0811 010 957
Sveriges Skolledarförbund 650
650 628
Sveriges Skolledare *640
Sveriges universitetslärare och forskare 622524
454 477
Kyrkans Akademikerförbund 3834
32 38
Totalt: 974 940944 330
946 807898 159

* Den 1 januari 2023 gick Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund samman och bildade Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare.