PTK:s medlemsförbund

Publicerat 2020-10-15

Den 1 januari 2020 hade PTK 26 medlemsförbund. Medlemsförbunden hade sammanlagt 898 159 tjänstemän i privat tjänst. Från och med juni 2020 har PTK 25 medlemsförbundet sedan Förbundet Folkhögskollärarna upplöstes och bildade en nationell samrådsavdelning inom Lärarförbundet med namnet "Lärarförbundet folkhögskola".​
Förbund 2019 2018 2017
Unionen 556070 541 647 529 064
Sveriges Ingenjörer 102 204 100 436   96 958
Ledarna   65 759   67 684   67 977
Jusek *      -    30 055   29 250
Civilekonomerna *      -    25 018   24 081
Akavia *   57 752    
Lärarförbundet och Förbundet Folkhögskollärarna   23 027   22 892   22 726
Naturvetarna   11 772   11 611   11 509
Akademikerförbundet SSR   11 727   11 246   11 408
Journalistförbundet   10 661   11 276   11 739
Vårdförbundet     9 805     9 839     9 700
Lärarnas Riksförbund     8 771     8 182     8 621
Teaterförbundet     6 314    6 333     6 322
Sveriges Arkitekter     5 833    5 752     5 235
SRAT     6 365    4 176    4 707
DIK      5 316    4 871    4 520
Sveriges Farmaceuter     5 230    4 136    4 146
Sjöbefälsföreningen     2 147    2 015    2 311
Sveriges Läkarförbund     2 048    2 040    2 040
Fysioterapeuterna     1 495    1 618    1 549
Sveriges Yrkesmusikerförbund     1 409    1 447    1 394
Sveriges Psykologförbund     1 180    1 034    1 010
Sveriges Veterinärförbund     1 175    1 160    1 146
Sveriges Arbetsterapeuter        957    1 027       954
Sveriges Skolledarförbund        628       600       590
Sveriges universitetslärare och forskare        477       392       740
Kyrkans Akademikerförbund          38         22         22
Totalt: 898 159 876 509 859 719

* Den 1 januari 2020 gick Civilekonomerna och Jusek samman och bildade Akavia