PTK:s medlemsförbund

Publicerat 2020-10-15

Den 1 januari 2021 hade PTK 25 medlemsförbund. Medlemsförbunden hade sammanlagt 946 807 tjänstemän i privat tjänst. Tidigare hade PTK 26 medlemsförbund, men i juni 2020 upplöstes Förbundet Folkhögskollärarna och bildade en nationell samrådsavdelning inom Lärarförbundet med namnet "Lärarförbundet folkhögskola".​
Förbund 2020     2019 2018 2017
Unionen 585 360 556 070 541647 529 064
Sveriges Ingenjörer 107 789  102 204  100 436   96 958
Ledarna  72 799   65 759   67 684   67 977
Jusek *       -       -    30 055   29 250
Civilekonomerna *       -      -    25 018   24 081
Akavia *   60 716   57 752    
Lärarförbundet    23 361   23 027   22 892   22 726
Naturvetarna   12 058   11 772   11 611   11 509
Akademikerförbundet SSR   12 702   11 727   11 246   11 408
Journalistförbundet   10 579   10 661   11 276   11 739
Vårdförbundet   10 592     9 805   9 839     9 700
Lärarnas Riksförbund    9 370     8 771     8 182     8 621
Fackförbundet Scen & Film    6 494     6 314    6 333     6 322
SRAT    6 441    6 365      4 176   4 707
Sveriges Arkitekter    6 018     5 833   5 752   5 235
DIK     5 443      5 316    4 871    4 520
Sveriges Farmaceuter    5 395     5 230    4 136    4 146
Sveriges Läkarförbund    2 121    2 048  2 040   2 040
Sjöbefälsföreningen    2 055  2 147      2 015      2 311
Fysioterapeuterna    1 701     1 495    1 618    1 549
Sveriges Yrkesmusikerförbund    1 432     1 409    1 447    1 394
Sveriges Veterinärförbund    1 185     1 175    1 160   1 146
Sveriges Psykologförbund    1 050    1 180    1 034   1 010
Sveriges Arbetsterapeuter    1 010        957    1 027       954
Sveriges Skolledarförbund       650        628       600       590
Sveriges universitetslärare och forskare      454        477       392       740
Kyrkans Akademikerförbund        32          38         22         22
Totalt: 946 807  898 159 876 509 859 719

* Den 1 januari 2020 gick Civilekonomerna och Jusek samman och bildade Akavia