Startsida

PTK:s medlemsförbund

Den 1 januari 2021 hade PTK 25 medlemsförbund. Medlemsförbunden hade sammanlagt 946 807 tjänstemän i privat tjänst. Tidigare hade PTK 26 medlemsförbund, men i juni 2020 upplöstes Förbundet Folkhögskollärarna och bildade en nationell samrådsavdelning inom Lärarförbundet med namnet "Lärarförbundet folkhögskola".​

Förbund2020201920182017
Unionen585 360556 070541647529 064
Sveriges Ingenjörer107 789102 204100 43696 958
Ledarna72 79965 75967 68467 977
Jusek *30 05529 250
Civilekonomerna *25 018 24 081
Akavia * 60 716 57 752
Lärarförbundet 23 361 23 361 22 892 22 726
Naturvetarna 12 058 11 772 11 611 11 509
Akademikerförbundet SSR 12 702 11 727 11 246 11 408
Journalistförbundet 10 579 10 661 11 276 11 739
Vårdförbundet 10 592 9 805 9 839 9 700
Lärarnas Riksförbund 9 370 8 771 8 182 8 621
Fackförbundet Scen & Film 6 494 6 314 6 333 6 322
SRAT 6 441 6 365 4 176 4 707
Sveriges Arkitekter 6 018 5 833 5 752 5 235
DIK 5 443 5 316 4 871 4 520
Sveriges Farmaceuter 5 395 5 230 4 136 4 146
Sveriges Läkarförbund 2 121 2 048 2 040 2 040
Sjöbefälsföreningen 2 055 2 147 2 015 2 311
Fysioterapeuterna 1 701 1 495 1 618 1 549
Sveriges Yrkesmusikerförbund 1 432 1 409 1 447 1 394
Sveriges Veterinärförbund 1 185 1 175 1 160 1 146
Sveriges Psykologförbund 1 050 1 180 1 034 1 010
Sveriges Arbetsterapeuter 1 010 957 1 027 954
Sveriges Skolledarförbund 650 628 600 590
Sveriges universitetslärare och forskare 454 477 392 740
Kyrkans Akademikerförbund 32 38 22 22
Totalt: 946 807 898 159 876 509 859 719

* Den 1 januari 2020 gick Civilekonomerna och Jusek samman och bildade Akavia