PTK:s medlemsförbund

Publicerat 2018-03-14

Den 1 januari 2018 hade PTK 27 medlemsförbund. Medlemsförbunden hade sammanlagt 859 719 tjänstemän i privat tjänst.
Förbund201720162015
Unionen 529 064 527 800 508 534
Sveriges Ingenjörer 96 958 95 651 94 924
Ledarna 67 977 68 234 73 857
Jusek 29 250 28 452 24 159
Civilekonomerna 24 081 24 040 23 323
Lärarförbundet och Förbundet Folkhögskollärarna 22 726 22 900 22 936
Journalistförbundet 11 739 12 391 12 744
Naturvetarna 11 509 11 608 11 282
Akademikerförbundet SSR 11 408 11 065 10 629
Vårdförbundet 9 700 9 474 9 363
Lärarnas Riksförbund 8 621 8 396 8 623
Teaterförbundet 6 322 6 330 5 890
Sveriges Arkitekter 5 235 5 506 5 190
SRAT 4 707**    
DIK 4 520 4 276 4 639
Sveriges Farmaceuter 4 146 4 143 4 183
Sjöbefälsföreningen 2 311 2 037*  
Sveriges Läkarförbund 2 040 2 040 2 000
Fysioterapeuterna 1 549 1 631 1 474
Sveriges Yrkesmusikerförbund 1 394 1 414 1 418
Sveriges Veterinärförbund 1 146 1 156 1 052
Sveriges Psykologförbund 1 010 963 803
Sveriges Arbetsterapeuter 954 989 938
Sveriges universitetslärare och forskare 740 453 273
Sveriges Skolledarförbund 590 589 560
Kyrkans Akademikerförbund 22 21 22
Totalt: 859 719 851 559 828 816

* Den 1 juni 2016 blev Sjöbefälsföreningen medlemmar i PTK.
** Den 1 januari 2018 blev SRAT medlem i PTK.