PTK:s medlemsförbund

Publicerat 2019-02-19

Den 1 januari 2019 hade PTK 27 medlemsförbund. Medlemsförbunden hade sammanlagt 876 509 tjänstemän i privat tjänst.
Förbund 2018 2017 2016 
Unionen 541 647 529 064 527 800
Sveriges Ingenjörer 100 436 96 958 95 651
Ledarna 67 684 67 977 68 234
Jusek 30 055 29 250 28 452
Civilekonomerna 25 018 24 081 24 040
Lärarförbundet och Förbundet Folkhögskollärarna 22 892 22 726 22 900
Naturvetarna 11 611 11 509 11 608
Journalistförbundet 11 276 11 739 12 391
Akademikerförbundet SSR 11 246 11 408 11 065
Vårdförbundet 9 839 9 700 9 474 
Lärarnas Riksförbund 8 182 8 621 8 396
Teaterförbundet 6 333 6 322 6 330
Sveriges Arkitekter 5 752 5 235 5 506
DIK 4 871 4 520 4 276
SRAT 4 176 4 707**  
Sveriges Farmaceuter 4 136 4 146 4 143
Sveriges Läkarförbund 2 040 2 040 2 040
Sjöbefälsföreningen 2 015 2 311  2 037*
Fysioterapeuterna 1 618 1 549 1 631
Sveriges Yrkesmusikerförbund 1 447 1 394 1 414
Sveriges Veterinärförbund 1 160 1 146 1 156
Sveriges Psykologförbund 1 034 1 010 963
Sveriges Arbetsterapeuter 1 027 954 989
Sveriges Skolledarförbund 600 590 589
Sveriges universitetslärare och forskare 392 740 453
Kyrkans Akademikerförbund 22 22 21
Totalt: 876 509 859 719 851 559

* Den 1 juni 2016 blev Sjöbefälsföreningen medlemmar i PTK.
** Den 1 januari 2018 blev SRAT medlem i PTK.