PTK:s överstyrelse

Publicerat 2019-01-17

Överstyrelsen är PTK:s högsta beslutande organ mellan stämmorna. De utser presidium och styrelse samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

Representanterna i överstyrelsen utses från medlemsförbunden, baserat på medlemsantal.

Akademikerförbundet SSR

Lars Holmblad, ordinarie, med Markus Furuberg och Maria Johansson som suppleanter.

Civilekonomerna

Jens Jacobsson, ordinarie, med Mikael Andersson och Ulrika Emteryd som suppleanter.

DIK

Helen Hellströmer, ordinarie, med Magnus Berg och Johanna Hektor som suppleanter.

Förbundet Folkhögskollärarna

Jonas Bergman, ordinarie, med Ingela Zetterberg som suppleant.

Journalistförbundet

Vakant, ordinarie, med Katarina Dahlskog och Ulrika Hyllert som suppleanter.

Jusek

Magnus Hedberg, ordinarie, med Maria Arrefelt som suppleant.

Ledarna

Thomas Eriksson, ordinarie, med Ebba Öhlund och vakant som suppleanter.
Andreas Miller, ordinarie, med Tomas Oskarsson och Helena Hedlund som suppleanter.

Fysioterapeuterna

Helena Pepa, ordinarie, med Jörgen Lundqvist som suppleant.

Lärarförbundet

Camilla Brown, ordinarie, med Mathias Åström och Jens Ranta som suppleanter.

Lärarnas Riksförbund

Lars Hallenberg, ordinarie, med Peter Henriksson och Johan Falk som suppleanter.

Naturvetarna

Per Klingbjer, ordinarie, med Bo Seving och Roma Uddin som suppleanter.

Sjöbefälsföreningen

Mikael Huss som ordinarie, med Mats Johansson som suppleant.

SRAT

Elisabeth Mohlkert, ordinarie, med Anders Berndt som suppleant.

Sveriges Farmaceuter

Jenny Harlin, ordinarie, med Martina Perzanowska som suppleant.

Sveriges Arkitekter

Ulrik Östling, ordinarie, med Rita Georgiadis och Ulrika Paulsson som suppleanter.

Sveriges Ingenjörer

Ulrika Lindstrand, ordinarie, med Joachim Pettersson och Monica Normark som suppleanter.
Richard Malmborg, ordinarie, med Camilla Frankelius och Pia Bäckström som suppleanter.

Sveriges Läkarförbund

Peter Wursé, ordinarie, med Martha Gurmu som suppleant.

Sveriges Veterinärförbund

Ann-Louise Fredriksson som ordinarie.

Sveriges Yrkesmusikerförbund (SYMF)

Gunnar Jönsson, ordinarie, med Anna-Karin Simlund som suppleant.

Teaterförbundet

Mika Romanus, ordinarie, med Madeleine Wagemyr som suppleant.

Unionen

Martin Linder, ordinarie, med Martin Wästfelt och Leif Nicklagård som suppleanter.
Marina Åman, ordinarie, med Eva Blume Dillner och Stefan Klevenvall som suppleanter.
Peter Hellberg, ordinarie, med Henrik Ehrenberg och Magnus Kjellson som suppleanter.
Niklas Hjert, ordinarie, med Nicola Hillstierna och Therese Svanström som suppleanter.

Vårdförbundet

Annelie Söderberg som ordinarie.