Startsida

PTK:s överstyrelse

Överstyrelsen är PTK:s högsta beslutande organ mellan stämmorna. De utser presidium och styrelse samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

Representanterna i överstyrelsen utses från medlemsförbunden, baserat på medlemsantal.

Akademikerförbundet SSR

Lars Holmblad, ordinarie, med Markus Furuberg och Maria Johansson som suppleanter.

Akavia

Magnus Hedberg, ordinarie, med Mikael Andersson och Maria Rautpalo som suppleanter.
Jens Jacobsson, ordinarie, med Ulrika Emteryd och Karin Lundin som suppleanter.

DIK

Magnus Berg, ordinarie, med Johanna Hektor som suppleant.

Fysioterapeuterna

Helena Pepa, ordinarie, med Katarina Skarin Ebenstrand som suppleant.

Journalistförbundet

Ulrika Hyllert, ordinarie, med Katarina Dahlskog och Tomas Backlund som suppleanter.

Ledarna

Andreas Miller, ordinarie, med Tomas Oskarsson och Thomas Eriksson som suppleanter.
Maria Arrefeldt, ordinarie, med Sara Kullgren och Ebba Öhlund som suppleanter.

Lärarförbundet

Camilla Brown, ordinarie, med Mathias Åström och Jens Ranta som suppleanter.

Lärarnas Riksförbund

Andreas Mörck, ordinarie, med Jessica Olsson som suppleant.

Naturvetarna

Per Klingbjer, ordinarie, med Madeleine Warghusen och Roma Uddin som suppleanter.

Sjöbefälsföreningen

Mikael Huss, ordinarie, med Oscar Lundgren som suppleant.

SRAT

Anders Berndt, ordinarie, med Mats Eriksson och Sophie Silverryd som suppleanter.

Sveriges Arkitekter

Ulrik Östling, ordinarie, med Rita Georgiadis och Jens Andersson som suppleanter.

Sveriges Farmaceuter

Martina Perzanowska, ordinarie, med vakant som suppleant.

Sveriges Ingenjörer

Ulrika Lindstrand, ordinarie, med Per Norlander och Sara Anvarsson som suppleanter.
Richard Malmborg, ordinarie, med Camilla Frankelius och Elisabeth Arbin som suppleanter.
Pia Bäckström, ordinarie, med Daniel Falk och Heléne Robson som suppleanter.

Sveriges läkarförbund

Ove Rang, ordinarie, med Peter Wursé som suppleant.

Sveriges Psykologförbund

Kristina Taylor, ordinarie, med Ulrika Edwinson som suppleant.

Sveriges Veterinärförbund

Karin Östensson, ordinarie, med Katja Puustinen som suppleant.

Sveriges Yrkesmusikerförbund (SYMF)

Gunnar Jönsson, ordinarie, med Anna-Karin Simlund som suppleant.

Fackförbundet Scen & Film

Simon Norrthon, ordinarie, med Mika Romanus och Madeleine Wagemyr som suppleanter.

Unionen

Martin Linder, ordinarie, med Malin Wulcan och Leif Nicklagård som suppleanter.
Marina Åman, ordinarie, med Patrik Pedersen och Stefan Klevenvall som suppleanter.
Peter Hellberg, ordinarie, med Sandra Lindau och Magnus Kjellson som suppleanter.
Martin Wästfelt, ordinarie, med Nicola Lewis och Per-Erik Djärf som suppleanter.

Vårdförbundet

Annelie Söderberg som ordinarie, med vankant som suppleant.