PTK:s överstyrelse

Publicerat 2019-01-17

Överstyrelsen är PTK:s högsta beslutande organ mellan stämmorna. De utser presidium och styrelse samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

Representanterna i överstyrelsen utses från medlemsförbunden, baserat på medlemsantal.

Akademikerförbundet SSR

Lars Holmblad, ordinarie, med Markus Furuberg och Maria Johansson som suppleanter.

Civilekonomerna

Jens Jacobsson, ordinarie, med Mikael Andersson och Ulrika Emteryd som suppleanter.

DIK

Helen Hellströmer, ordinarie, med Magnus Berg och Johanna Hektor som suppleanter.

Förbundet Folkhögskollärarna

Jonas Bergman, ordinarie, med Ingela Zetterberg som suppleant.

Journalistförbundet

Ulrika Hyllert, ordinarie, med Katarina Dahlskog och Tomas Backlund som suppleanter.

Jusek

Magnus Hedberg, ordinarie, med Maria Arrefelt och Maria Raoutpalo som suppleant.

Ledarna

Thomas Eriksson, ordinarie, med Ebba Öhlund och Sara Kullgren som suppleanter.
Andreas Miller, ordinarie, med Tomas Oskarsson och Helena Hedlund som suppleanter.

Fysioterapeuterna

Helena Pepa, ordinarie, med Katarina Ebenhard som suppleant.

Lärarförbundet

Camilla Brown, ordinarie, med Mathias Åström och Jens Ranta som suppleanter.

Lärarnas Riksförbund

Andreas Mörck, ordinarie, med Jessica Olsson som suppleant.

Naturvetarna

Per Klingbjer, ordinarie, med Bo Seving och Roma Uddin som suppleanter.

Sjöbefälsföreningen

Mikael Huss, ordinarie, med Oscar Lundgren som suppleant.

SRAT

Anders Berndt, ordinarie, med Mats Eriksson som suppleant.

Sveriges Arbetsterapeuter

Malin Nordstrand, ordinarie, med vakant som suppleant.

Sveriges Arkitekter

Ulrik Östling, ordinarie, med Rita Georgiadis och Ulrika Paulsson som suppleanter.

Sveriges Farmaceuter

Martina Perzanowska, ordinarie, med vakant som suppleant.

Sveriges Ingenjörer

Ulrika Lindstrand, ordinarie, med Per Norlander och Sara Magnusson som suppleanter.
Richard Malmborg, ordinarie, med Camilla Frankelius och Elisabeth Arbin som suppleanter.
Pia Bäckström, ordinarie, med Daniel Falk och Helene Robson som suppleanter.

Sveriges läkarförbund

Ove Rang, ordinarie, med Peter Wursé som suppleant.

Sveriges Psykologförbund

Malin Levin, ordinarie, med vankant som suppleant.

Sveriges Veterinärförbund

Ann-Louise Fredriksson, ordinarie, med vankant som suppleant.

Sveriges Yrkesmusikerförbund (SYMF)

Gunnar Jönsson, ordinarie, med Anna-Karin Simlund som suppleant.

Teaterförbundet för scen och film

Mika Romanus, ordinarie, med Madeleine Wagemyr och Simon Norrthon som suppleanter.

Unionen

Martin Linder, ordinarie, med Malin Wulcan och Leif Nicklagård som suppleanter.
Marina Åman, ordinarie, med Patrik Pedersen och Stefan Klevenvall som suppleanter.
Peter Hellberg, ordinarie, med Sandra Lindahl och Magnus Kjellson som suppleanter.
Martin Wästfelt, ordinarie, med Nicola Lewis och Therese Svanström som suppleanter.

Vårdförbundet

Annelie Söderberg som ordinarie, med vankant som suppleant.