PTK:s styrelse

Publicerat 2020-07-02

Styrelsen ansvarar för PTK:s löpande verksamhet, som budget, verksamhetsplan och tidsbegränsade uppdrag. De utses av överstyrelsen.

PTK:s styrelse ser också till att kansliets verksamhet bedrivs i linje med fattade beslut. De inrättar samverkans- och arbetsgrupper och följer upp förhandlingsgruppernas arbete. De företräder även PTK externt.

Vid PTK:s överstyrelse den 11 december 2019 utsågs följande personer till PTK:s styrelse:

 • Martin Linder, Unionen, ordförande
 • Richard Malmborg, Sveriges Ingenjörer, vice ordförande
 • Marina Åman, Unionen
 • Andreas Miller, Ledarna
 • Magnus Hedberg, (Jusek) Saco-Ö
 • Camilla Brown, (Lärarförbundet) TCO-Ö
 • Ulrika Hyllert, (Journalistförbundet) TCO-Ö

Till personliga suppleanter i PTK:s styrelse utsågs för:

 • Linder - Peter Hellberg, Leif Nicklagård
 • Malmborg - Helen Robson, Camilla Frankelius
 • Åman - Malin Wulkan, Nicola Lewis
 • Miller - Tomas Oskarsson, Helena Hedlund
 • Hedberg - Jens Jacobsson, Lars Holmblad
 • Brown - Madeleine Wagemyr, Katarina Dahlskog
 • Hyllert - Gunnar Jönsson, Annelie Söderberg