PTK:s styrelse

Styrelsen ansvarar för PTK:s löpande verksamhet, som budget, verksamhetsplan och tidsbegränsade uppdrag. De utses av överstyrelsen.

PTK:s styrelse ser också till att kansliets verksamhet bedrivs i linje med fattade beslut. De inrättar samverkans- och arbetsgrupper och följer upp förhandlingsgruppernas arbete. De företräder även PTK externt.

Vid PTK:s överstyrelse den 13 december 2022 utsågs följande personer till PTK:s styrelse:

 • Martin Linder, Unionen, ordförande
 • Jens Jacobsson, Sveriges Ingenjörer, vice ordförande
 • Anders Åhlin, Unionen
 • Andreas Miller, Ledarna
 • Magnus Hedberg, (Akavia) Saco-Ö
 • Sineva Ribeiro, (Vårdförbundet), TCO-Ö
 • Ulrika Hyllert, (Journalistförbundet) TCO-Ö

Till personliga suppleanter i PTK:s styrelse utsågs för:

 • Martin Linder – Peter Hellberg, Malin Wulkan
 • Jens Jacobsson – Heléne Robson, Camilla Frankelius
 • Anders Åhlin – Nicola Lewis, Stefan Klevenvall
 • Andreas Miller – Sara Kullgren, Thomas Eriksson
 • Magnus Hedberg – Mathias Åström (Sveriges Lärare), Lars Holmblad (SSR)
 • Sineva Ribeiro – Simon Norrthon (Scen & Film), Katarina Dahlskog (Journalistförbundet)
 • Ulrika Hyllert – Annelie Söderberg (Vårdförbundet), Gunnar Jönsson (SYMF)