Lediga tjänster

PTK är en facklig arbetsmarknadspart som förhandlar kollektivavtal och utbildar på uppdrag av 25 fackförbund. På PTK:s kansli vid Fridhemsplan arbetar bland annat jurister, utbildare, samhällsvetare och kommunikatörer. Här annonserar vi lediga tjänster på kansliet.

Integritetspolicy vid rekrytering (samtycke)

PTK är registeransvarig för den personliga information du lämnar i din ansökan när du söker jobb hos oss. När du söker ett jobb hos oss accepterar du att PTK registrerar och behandlar de personuppgifter du lämnar i din ansökan inklusive eventuella videopresentationer och bilder. Som en del av rekryteringsprocessen kan vi också söka ytterligare information om dig från Internet, inklusive sociala medier.

Vi kommer att dela dina personuppgifter med anställda inom PTK som är direkt involverade i rekryteringsprocessen, och vi kan även komma att dela dina uppgifter med tredje part som hjälper oss med rekryteringsprocessen och med personlighetstester.

Vi behåller din ansökan och all annan information i ditt ärende hos oss tills rekryteringsprocessen har slutförts och under en period därefter så länge vi anser din ansökan relevant för oss. Ansökningshandlingar och därmed kopplad information som inte avser den som fått den utlysta tjänsten kommer att gallras senast sex månader efter anställningsbeslutet.

Genom att skicka in dina personuppgifter och ansökningar till oss har du:

läst, förstått och accepterat ovanstående, godkänt att de uppgifter som lämnats till oss är fullständiga och korrekta efter bästa kännedom och förstår att avsiktliga försummelser och felaktiga uttalanden kan leda till att din ansökan avslås eller till din senare uppsägning.

Du ger ditt fria samtycke till behandlingen av den inlämnade och senare samlade informationen.

Dina rättigheter:

  • Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke.
  • Du har alltid rätt att få tillgång till den personliga information som vi behandlar som gäller dig, och begära korrigering av sådana uppgifter vid behov.

Om du vill utöva dina rättigheter eller begära ett registerutdrag kan du kontakta PTK på info@ptk.se.

Du kan kontakta PTKs dataskyddsombud på dataskyddsombud@ptk.se.