Startsida

Material

Allt PTK:s material kan du ladda ner som PDF-filer och vårt tryckta material kan du beställa direkt från PTK. Avtal och överenskommelser hittar du under Förhandling och avtal.

Från och med 2021 är det Avtalat som gör handboken på uppdrag av LO, PTK och Svenskt Näringsliv. Här hittar du Handbok om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring 2022 som pdf-fil.

Kontakta Eva Blomgren om du vill beställa material.