Material

Allt PTK:s material kan du ladda ner som PDF-filer och vårt tryckta material kan du beställa direkt från PTK. Avtal, överenskommelser och remissvar hittar du under Förhandling och avtal.

Från och med 2021 är det Avtalat som gör handboken på uppdrag av LO, PTK och Svenskt Näringsliv. Länkar till Avtalats material hittar du nedan.

Kontakta Eva Blomgren om du vill beställa material.