Startsida

Material

Allt PTK:s material kan du ladda ner som PDF-filer och vårt tryckta material kan du beställa direkt från PTK. Avtal och överenskommelser hittar du under Förhandling och avtal.

Kontakta Eva Blomgren om du vill beställa material.