PTK avstyrker förslag som begränsar investerings­möjligheter för pensionsstiftelser

Publicerat 2018-06-01

Finansdepartementet har lagt fram ett förslag på nya regler för pensionsstiftelser, med anledning av det andra tjänstepensions­direktivet. PTK avstyrker delar av förslaget i sitt remissvar, eftersom åtgärderna riskerar att försämra investerings­möjligheterna utan att öka tryggheten för spararna.

– Om finansdepartementets förslag genomförs uppstår ökade kostnader och sämre förutsättningar för att investera pensionskapitalet, säger Tomas Bern. Effekten blir lägre pensioner utan att kundskyddet stärks.

De delar av förslaget som PTK avstyrker gäller begränsningar av investeringsmöjligheter samt information till förmånstagare. PTK anser dock att finansdepartementet inte har tagit hänsyn till hur pensionsstiftelser används för att trygga tjänstepensionerna i de kollektivavtalade systemen.

Syftet med finansdepartementets förslag är att stärka skyddet för personer vars pensioner tryggas i stiftelserna. I remissvaret har PTK utgått från hur kollektivavtalade pensionsstiftelser fungerar inom ramen för ITP-planen.

Tomas Bern

Ombudsman /jurist

08-440 85 38

070-786 02 39