Ändring i ITP-avtalet vid korttidsarbete med statligt stöd

Publicerat 2020-03-23

Den 16 mars föreslog regeringen att ett nytt system för korttidsarbete med statligt stöd ska införas, med anledning av Coronapandemin. För att inte tillfälliga lönesänkningar ska drabba den som har en förmånsbestämd pension har PTK och Svenskt Näringsliv enats om en ändring i ITP-avtalets lönekapningsregler.

Kapningsreglerna inom ITP innebär att det finns begränsningar för hur stora löneökningar som blir pensionsgrundande för den som har mindre än fem år kvar till pension. Det rör den förmånsbestämda delen av ITP, den del som kallas ITP 2.

Ändringen i ITP-avtalet omfattar endast situationer där förbundsavtal om korttidsarbete med statligt stöd tecknats. När en anställd som tillfälligt gått ner i lön återgår till ordinarie lön blir hela lönen pensionsgrundande; den ”kapas” alltså inte som den normalt skulle ha gjort vid en kraftig löneökning.

Flera PTK-förbund tecknar överenskommelser om korttidsarbete med statligt stöd

Flera PTK-förbund har träffat eller avser att träffa överenskommelser om korttidsarbete med statligt stöd, fram till den 31 december 2020. Dessa avtal möjliggör att de anställda tillfälligt går ner i lön och arbetstid, men att staten går in och subventionerar arbetskostnaden. I samband med tecknandet av ett sådant avtal träder PTK:s ändring om lönekapningsregler i ITP-avtalet in.

Dan Wallberg

Pensionsexpert

08-440 85 34

070-555 58 34