Anna Herdenstam – nu tar jag mer plats i bolagsstyrelsen

Publicerat 2019-06-12

Våga ta plats och bli mer aktiv är två av målen för deltagarna i vår diplomutbildning för bolagsstyrelseledamöter. Anna Herdenstam har just avslutat sin utbildning och ser fram emot att omsätta nyvunna kunskaper och insikter i praktiken.
Anna Herdenstam är programledare på Expressen-TV och arbetstagarrepresentant i två styrelser.
Anna Herdenstam är programledare på Expressen-TV och arbetstagarrepresentant i två styrelser. | Foto: Olle Sporrong, Expressen

Hej Anna Herdenstam, du har nyligen gått PTK:s diplomutbildning för bolagsstyrelseledamöter.

Varför blev du just du en av arbetstagarnas representant i inte bara en utan två bolagsstyrelser?
‒ När den lokala fackklubben frågade om jag ville bli suppleant i bolagsstyrelsen hade jag ingen aning om att de anställda hade rätt att ha ledamöter i företagets styrelse. Det var lockade att personalen kan bidra med vår kunskap, så jag tackade ja. Efter några månader i Expressens styrelse blev jag även invald i koncernstyrelsen för Bonnier News, det var spännande.

PTK anordnar bolagsstyrelseutbildningar. Hur fick du reda på att du kunde gå på kurs hos oss?
‒ Jag fick tips via vårt lokala fack och anmälde mig till kursen Rollen som bolagsstyrelseledamot. Även om det var en jättebra kurs var den bara en dag. Jag behövde mer självförtroende, så jag anmälde mig till den längre diplomutbildningen.

Vilka kunskaper och erfarenheter har du haft mest nytta av från diplomutbildningen?
‒ Jag kunde i princip inget om ekonomi, så den första delen visade mig vad som döljer sig bakom alla siffror. Det var som pusselbitarna föll på plats och jag förstod varför ägarna tänker eller agerar på ett visst sätt.

Jag känner mig så trygg på styrelsemötena att jag kan välja att säga rätt ord vid rätt tidpunkt. Tidigare var jag mer tyst, av rädsla att säga något som lät okunnigt eller felplacerat.

Sedan har mitt självförtroende blivit bättre och jag kan ta ännu mer plats som ligger i nivå med företagets ambitioner och värderingar. Jag känner mig så trygg på styrelsemötena att jag kan välja att säga rätt ord vid rätt tidpunkt. Tidigare var jag mer tyst, av rädsla att säga något som lät okunnigt eller felplacerat.

Vad är nästa steg och vilka utmaningar ser du framöver?
‒ Styrelsemötena i Bonnier News hålls på engelska, så efter sommaren ska jag bättra på min engelska på PTK:s kurs i styrelseengelska. Sedan ska jag förvalta mina kunskaper i ekonomi för att förstå månadsrapporterna, årsredovisning och hålla det levande. Jag ska också våga fråga vår ekonomichef om jag inte förstår för jag vet att jag nu har kunskapen att ställa de rätta frågorna.

Fakta – PTK:s kurser

PTK anordnar bolagsstyrelseutbildningar på uppdrag av PTK:s 27 medlemsförbund. Kursen Rollen som bolagsstyrelseledamot vänder sig till nya i styrelsen och ger svar på frågor om vad rollen innebär. Nästa steg är diplomutbildningen som ger en bred kompetens och ett nätverk av andra i samma roll. Utbildningen är uppdelad i tre delar på totalt nio dagar med fokus på ekonomi, analys och strategi.

Anna Herdenstam är programledare på Expressen-TV. Sedan 2017 är hon också arbetstagarrepresentant i både Expressens och Bonnier News styrelse. Där ingår, förutom Expressen även DN, Dagens Industri, GT, Kvällsposten, Sydsvenskan med flera. Nyligen köpte Bonnier News också Mittmedia, med 28 lokala tidningar.