Avtal om försäkrings­information ses över

Publicerat 2018-07-03

Svenskt Näringsliv vill omförhandla avtalet om försäkringsinformation. Syftet är att göra en översyn av hur informationsmedlen nyttjas på bästa sätt.

Svenskt Näringsliv har skickat en förhandlingsframställan till PTK och samtidigt sagt upp avtalet om informationsmedel. Ett av skälen till uppsägningen, enligt Svenskt Näringsliv, är att möjligheterna att informera har förändrats, inte minst genom utvecklingen inom informationsteknologin.

Därför vill de nu göra en översyn av vilken information som behövs, när den ska ges samt vilka roller parterna, försäkringsbolagen och administrationsbolagen ska ha i informationsarbetet.

– Vi är stolta över vår informationsverksamhet och arbetar ständigt med att utveckla och effektivisera såväl våra digitala tjänster som våra utbildningar, säger PTK:s kanslichef Kristina Rådkvist.

Informationsmedlen grundas på ett kollektivavtal från 1978. Syftet är att finansiera parternas arbete med information om de pensions- och försäkringsavtal de är ansvariga för. PTK:s informationsverksamhet omfattar alla privatanställda tjänstemän som är försäkrade inom ITP, TGL och TFA, oavsett fackligt medlemskap.  

Uppsägningstiden är ett år och arbetet med översynen kommer att ta fart efter semestrarna.

Läs mer

Emilia Emtell

Kommunikationschef / pressansvarig

08-440 85 26

073-745 36 03