Bra omställningsavtal blir ännu bättre

Publicerat 2019-01-11

Efter en överenskommelse mellan PTK och Svenskt Näringsliv kan tjänstemän nu få ersättning för studier vid arbetslöshet. Det är bara en av många förmåner i omställningsavtalet som parterna har förhandlat fram.

TRR Trygghetsrådet kan nu jobba utifrån ett ännu bättre omställningsavtal. Det är resultatet av förhandlingar mellan arbetsmarknadsparterna PTK och Svenskt Näringsliv, där de har enats om att stärka det redan förmånliga omställningsavtalet för privatanställda tjänstemän.

Niklas Hjert är ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp och är den som förhandlat om de nya villkoren. Han menar att omställningsavtalet är ett av de viktigaste avtalen vi har på arbetsmarknaden.

– Det skapar trygghet i en situation där det verkligen behövs – när man blir av med jobbet. Många är berörda direkt men också indirekt genom att man varit med om en neddragning på arbetsplatsen. Då är det en trygghet att veta att det här stödet finns.

Omfattar nära en miljon arbetstagare

Omställningsavtalet TRR omfattar tjänstemän som arbetar på företag eller organisationer som har kollektivavtal. I dagsläget är det ungefär 35 000 företag med nära en miljon medarbetare som har möjlighet att nyttja avtalet. Det är PTK och Svenskt Näringsliv som förhandlar om avtalets innehåll och omfattning medan TRR Trygghetsrådet omvandlar det till praktisk handling. Så har det varit sedan starten 1974.

– Det är en styrka med avtal som upprättas mellan parterna. De kollektivavtalade trygghetslösningarna är också stabilare över tid än politiska lösningar där förutsättningarna kan ändras vid nästa val, menar Niklas Hjert.

Vi vet att många yrkesverksamma idag avstår från studier av ekonomiska skäl. Nu kommer fler få chansen att utbilda sig.

Niklas Hjert ordförande PTK:s förhandlingschefsgrupp

Uppsägningar sker hela tiden och då är det viktigt att snabbt kunna få ett nytt jobb. Med den hastiga teknikutvecklingen förändras också arbetsmarknaden i hög fart.

– Vi ser att det sker en allt snabbare omställning för tjänstemän. Nya yrken och arbetsuppgifter uppstår och gamla försvinner. För att kunna få ett nytt jobb eller behålla det man har behöver man vara rustad. Och här har TRR en viktig roll.

Fler kommer att få chansen

Att parterna nu har enats om att erbjuda ekonomiskt stöd vid längre studier är därför extra värdefullt menar Niklas Hjert.

– För att kunna ta nya jobb och arbetsuppgifter kan många behöva ändra eller utveckla sina kompetenser. Vi vet att många yrkesverksamma idag avstår från  studier av ekonomiska skäl. Nu kommer fler få chansen att utbilda sig.

Majoriteten av de som TRR stöttar till nytt jobb får lika eller högre lön eller befattning. Trots att de blev uppsagda på grund av arbetsbrist. Att bli av med jobbet behöver alltså inte vara en katastrof. I många fall är det precis tvärtom – en nystart i karriären som kan leda till något positivt i slutändan.