Coronaviruset ger nya förutsättningar för arbetsmiljöarbetet

Publicerat 2020-03-26

Att hantera risken för smitta är nytt för många arbetsplatser. Genom att använda det stöd Prevent har tagit fram underlättas insatserna. Omfattande arbete på distans ställer också nya krav på arbetsmiljöarbetet och aktualiserar frågan om försäkringsskydd.

Hur smitta ska hanteras i verksamheten finns reglerat i arbetsmiljölagen och i föreskrifter. För att underlätta arbetet har Prevent tagit fram en webbsida där de löpande lägger ut information, länkar till utbildningar och verktyg men annat relevant från både Prevent och andra aktörer.

Att många nu arbetar hemifrån och kan komma att göra det under en relativt lång tid ställer krav på att både åstadkomma ett bra samarbete i organisationen och att arbetsmiljön beaktas. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön oavsett om arbetstagaren själv vill jobba hemifrån/på distans eller om det sker på arbetsgivarens initiativ. Arbetsmiljöverket har sammanställt information om coronaviruset och arbetsmiljöarbete, där finns också information om arbete i hemmet.

Försäkringsskydd vid hemarbete

Vid hemarbete gäller arbetsskadeförsäkringen (TFA, TFA-KL och PSA ). Olycksfallet ska ha ett direkt samband med arbetet som ska utföras. Att skada sig när man kokar kaffe i köket räknas inte som ett arbetsolycksfall, även om det sker under fastställd arbetstid. Med andra ord är försäkringsskyddet i TFA svagt vid hemarbete. PTK menar att det är en god idé att se över sin olycksfallsförsäkring och ha en som gäller dygnet runt, inte bara vid fritid.

Prevent erbjuder digitala arbetsmiljöutbildningar. Den som arbetar hemifrån kan därför passa på att öka sina kunskaper om arbetsmiljöarbete.

Fakta om TFA

TFA-avtalet är en kollektivavtalad försäkring som ger ekonomiskt skydd till den som råkar ut för en arbetsskada. Syftet med försäkringen är att den som skadar sig i, eller blir sjuk på grund av arbetet inte ska drabbas av ekonomiska konsekvenser. TFA kan också ge ersättning till närstående som lidit skada av att någon avlidit genom arbetet.

Villkoren i TFA-avtalet är förhandlade av PTK, LO och Svenskt Näringsliv, och det är AFA Försäkring som handlägger och betalar ut ersättning till den som har råkat ut för en arbetsskada.

Utöver TFA omfattas alla som jobbar i Sverige av lagstadgad sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring. Du som har ITP kan också få sjukersättning via den.