Egen dag för arbetstagare i bolagsstyrelser

Publicerat 2018-10-10

Oavsett företagets storlek eller bransch är det mycket som är gemensamt för dig som är arbetstagarrepresentant i en bolagsstyrelse. Nu arrangerar PTK för första gången en egen dag om bolagsstyrelsefrågor. Debatt, erfarenhetsutbyten och nätverkande står på agendan.

Den 5 november arrangerar PTK för första gången en egen dag för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser.

– Personalrepresentanterna i bolagsstyrelserna är en exklusiv grupp och de behövs verkligen. Vi vill uppmärksamma dem med att ge dem en egen dag. Förhoppningen är att det ska bli ett återkommande arrangemang, säger Ylva Peterson, som är ansvarig för bolagsstyrelsefrågor på PTK.

Syftet med dagen är flera. Utöver att uppmärksamma vilket viktigt uppdrag de har ska arbetstagarrepresentanterna också få en möjlighet att träffa varandra och byta erfarenheter. Ett annat syfte är att uppmärksamma att det finns platser i svenska bolagsstyrelser som står tomma.

– Långt ifrån alla arbetsplatser och klubbar som har möjligheten att utse en representant till styrelsen gör det. Det saknas minst 20 000 arbetstagarrepresentanter i de svenska styrelserna. Det finns alltså en outnyttjad möjlighet till inflytande som vi måste ta vara på, säger Ylva Peterson.

Arbetstagarrepresentanterna är viktiga för ett framgångsrikt styrelsearbete. De besitter värdefull kunskap om bolaget och ställer annorlunda frågor än övriga ledamöter.

Ylva Peterson ansvarig för bolagsstyrelsefrågor

Grundförutsättningen för att arbetstagare har möjlighet att ta plats i bolagens styrelser är en lag som stiftades på 1970-talet. I Sverige har anställda på alla aktiebolag med kollektivavtal och med 25 eller fler anställda, rätt att utse representanter till bolagsstyrelsen. Lagen är unik i världen och syftar till att ge anställda insyn och inflytande i företagets verksamhet för att bidra till stabila och långsiktigt lönsamma företag.

– Vi vet att arbetstagarrepresentanterna är viktiga för ett framgångsrikt styrelsearbete. De besitter värdefull kunskap om bolaget, har andra infallsvinklar och ställer annorlunda frågor än övriga ledamöter, säger Ylva Peterson.

Styrelseproffs, ordförande och forskare på programmet

Under bolagsstyrelsedagen kommer deltagarna, bland många flera, få träffa styrelseproffset Kia Orback Pettersson – styrelseordförande i företagen Teracom, Mediaplanet och Friskis & Svettis. Hon kommer ge sin syn på styrelseuppdraget som sådant, varför det är viktigt att ha med personalrepresentanter och hur de kan bli mer aktiva.

Deltagarna kommer också att få lyssna på Sophie Nachemson-Ekwall, som är forskare på Handelshögskolan i Stockholm. Hon kommer att inleda dagen med att berätta om vad forskningen säger om bolagsstyrning idag och i framtiden. Andra som medverkar är arbetstagarrepresentanter som delar med sig av sina erfarenheter och PTK:s ordförande Martin Linder, som själv har lång erfarenhet av att arbeta i en bolagsstyrelse.

Moderator för dagen är journalisten och debattören Camilla Wagner. Hon är partner i konsultföretaget Management by Kerstin och sedan 2015 en av ägarna till Klara K.

– Det ska vara en dialog på scenen utifrån paneldeltagarnas olika erfarenheter och bakgrunder. Det övergripande temat är vad styrelsens ansvar består i och hur vi ser vi på ansvarsfrågan framåt, säger Ylva Peterson.

Ylva Peterson

Ansvarig bolagsstyrelsefrågor

08-440 85 21

070-202 20 41