Fler anställda behövs i bolagsstyrelserna

Publicerat 2018-04-18

Det svenska näringslivet står inför stora utmaningar och behöver bred kompetens i bolagens styrelser. Men tusentals platser står tomma. Medarbetarnas röst i styrelsen bidrar till långsiktigt lönsamma företag. Det tjänar alla på. Därför bör fackförbunden bedriva ett aktivt arbete för fler arbetstagarrepresentanter.
Fler arbetstagarrepresentanter än dessa fyra behövs. Många stolar står tomma.
Fler arbetstagarrepresentanter än dessa fyra behövs. Många stolar står tomma. | Foto: Linus Meyer

De som företräder oss anställda i bolagsstyrelserna har blivit färre. I skrivande stund finns det drygt 6 200 arbetstagarrepresentanter registrerade hos Bolagsverket, varav 30 procent är kvinnor. Vad minskningen beror på vet vi inte, men den är oroande, oavsett om det beror på okunskap (att man inte vet om att man har möjligheten) eller oengagemang (att det lokala fackliga engagemanget har minskat).

Det är ju inte så att medlemsantalet sjunkit bland våra 27 medlemsförbund. Tvärtom, medlemmarna strömmar till våra medlemsförbund och PTK företräder nu 860 000 privatanställda tjänstemän. Och bland dessa finns det ju många som är aktiva, pålästa och kompetenta med en portion civilkurage och goda kunskaper om företagets verksamhet. Egenskaper som är viktiga för en bolagsstyrelseledamot.

Som anställd har du en unik kompetens och med den kan du verkligen bidra till bolagsstyrelsearbetet. Lokala frågor, branschspecifik kunskap, organisationsfrågor och arbetsmiljö är de områden där de anställda anser sig bidra mest, när vi frågar de som genomgått PTK:s Diplomutbildning för upp de anställdas representanter i bolagsstyrelsen.

Allt fler börsbolag har nu en styrelse med minst 40 procent kvinnor, om man räknar bort vd som oftast är en man. Det visar Andra AP-fonden som i juni förra året publicerade sitt årliga kvinnoindex. Hotet från regeringen om kvotering verkar ha gett resultat.

Vi har redan lagen på vår sida med rätt att utse representanter i aktiebolag med minst 25 anställda. Nu behöver vi se till att fylla dessa tusentals platser som står tomma. Hur gör vi då för att bli fler? Det kanske räcker med att se oss omkring. Hur ser det ut där du eller dina vänner arbetar? Finns det inte ganska många som är aktiva, kompetenta och med civilkurage? Utse dessa! Då fyller vi platserna och får ännu fler långsiktigt lönsamma företag.

Eva Kågström

Projektledare

08-440 85 27

073-600 03 85