Fler tar ut tjänstepension efter 65 år

Publicerat 2018-07-04

De som har tjänstepensionen ITP tar ut sin pension allt senare. Det visar statistik som PTK presenterar i en ny rapport. Därmed utmanas bilden att tjänstepensionen är ett hinder för ett längre arbetsliv.

År 2017 sköt nära tre av tio upp sitt pensionsuttag till efter 65 år. Samtidigt tog färre än var femte ut pension före 65 års ålder. 

– Statistiken illustrerar tydligt att de som har ITP väljer att arbeta allt längre upp i åren, trots att lagen ger dem möjlighet att gå i pension redan vid 55 år. Endast 212 personer har tagit ut sin tjänstepension vid den åldern sedan 2008. Politikerna behöver istället rikta blicken mot andra faktorer än möjlighet till tidiga uttag som påverkar människors beslut om att gå i pension, säger Martin Linder, ordförande för PTK.

Mot bakgrund av Pensionsgruppens överenskommelse om att genomföra förändringar i pensionssystemen har PTK inlett ett arbete för att öka kunskapen om tjänstepensionens funktionssätt och betydelse. I rapporten Ordning och reda i pensionspyramiden, som presenterades på ett seminarium i Almedalen, belyser PTK tre områden som uppmärksammas i pensionsdebatten och där politikernas blick riktats mot tjänstepensionerna.

Med stöd av statistik från Alecta, som förvaltar tjänstepensionen ITP, visas i rapporten att tjänstepension tas ut allt senare. Av 336 420 individer med ITP som har tagit ut sin pension från Alecta sedan 2008 är det endast 1 367 personer, eller 0,4 procent, som har tagit ut sin pension innan 60 år. Bara 212 personer har tagit ut pension vid 55 år.

Allt fler tar också ut pension efter att de fyllt 65 år. Andelen som skjuter upp sin pension till efter 65 år har ökat från 11 procent till 29 procent mellan 2009 och 2017. Endast 16 procent valde att ta ut pension före 65 års ålder. Statistiken står i kontrast till vad som framförts både från Pensionsgruppen och i debatten, och som går ut på att tjänstepensionen är hinder för ett längre arbetsliv.

PTK menar att politikerna istället för att fokusera på tidiga uttag behöver möjliggöra uppehåll i uttaget av tjänstepensionen, för att skapa förutsättningar för att fler ska vilja eller orka arbeta längre upp i åren.

– Lagreglerna för tjänstepension bör ändras så att det går att pausa ett påbörjat uttag av tjänstepension. Idag är det inte möjligt. Det skulle möjliggöra för människor att återgå i arbete efter en tids hel- eller deltidspension. Detta skulle skapa bättre förutsättningar för ett långt och hållbart arbetsliv, säger Martin Linder. 

Ordning och reda i pensionspyramiden

En rapport om flexibilitet och jämlikhet i tjänstepensionen ITP.

Läs mer om vår nya rapport

Tjänstepension

Ordning och reda i pensionspyramiden