Fler unga ser värdet av tjänstepension

Publicerat 2018-09-14

För nästan alla är tjänstepension den löneförmån som har störst ekonomiskt värde. Allt fler tycker också att det är den viktigaste förmån en arbetsgivare kan erbjuda. Särskilt stor är ökningen bland yngre. Det visar siffror från Sifo.

– Det är framförallt glädjande att fler unga ser värdet av tjänstepension. Undersökningen pekar på vikten av att fortsätta informera om tjänstepensionens betydelse för den framtida ekonomin som pensionär, säger Anna Allerstrand, pensionsspecialist på PTK.

Tjänstepensionen är en av flera löneförmåner som kan förekomma på en arbetsplats. En ny undersökning visar att tjänstepensionen rankas högst, oavsett ålder och utbildningsnivå. Totalt sett tycker nära sex av tio att tjänstepensionen är viktigast. Det är en högre andel än för två år sedan då knappt hälften satte tjänstepension främst. Andra vanliga förmåner som träningskort eller mobiltelefon uppfattas som klart mindre värdefulla.

Undersökningen visar att det är fler yngre som har fått upp ögonen för tjänstepensionens värde än i tidigare undersökningar. Bland de som är mellan 15 och 29 år är det nu drygt hälften som tycker att tjänstepensionen är den viktigaste löneförmånen. När samma fråga ställes 2016 var motsvarande siffra fyra av tio.

Hur mycket tjänstepension som sätts undan till den enskilde beror främst på hur hög lönen är. För en person som har en lön på 28 000 kr i månaden och har en premiebestämd pension, där pensionens storlek bestäms av de premier som betalas in, är den årliga avsättningen ungefär 15 000 kronor.

– En av de viktigaste sakerna att tänka på för att få en bra pension är att jobba på en arbetsplats som erbjuder tjänstepension. Med denna kunskap har yngre större möjligheter att redan i dag påverka sin ekonomi som äldre. Därför är det en viktig uppgift för oss att fortsätta informera om vikten av tjänstepension, säger Marcus Lindenius, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

Om undersökningen

1 180 personer ingår i undersökningen. Den genomfördes av Sifo i form av telefonintervjuer 20 ‒ 27 augusti. Frågan som ställdes: Vilken löneförmån tycker du är viktigast att din arbetsgivare erbjuder?

Anna Allerstrand

Pensionsspecialist

08-440 85 06

070-795 30 55