Förändringar av ny lag för tjänste­pensions­företag nödvändiga

Publicerat 2019-11-28

Riksdagen beslutade i mitten av november att säga ja till regeringens förslag om regler för tjänstepensionsföretag. Men de fick inte fullt godkänt i riksdagen, utan ska nu återkomma med förnyade överväganden på flera punkter. Hur regeringen hanterar detta har stor betydelse för nivån på tjänstepensionerna i framtiden.

– Regeringen behöver snabbt återkomma med de förändringar som riksdagen kräver. De är nödvändiga för att de nya reglerna inte ska leda till att det blir dyrare att förvalta tjänstepensionskapital och därmed bidra till att tjänstepensionerna blir lägre, säger Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

Efter att PTK och övriga parter på arbetsmarknaden riktat stark kritik mot förslaget, och varnat för skadliga konsekvenser för tjänstepensionsmarknaden, beslutade riksdagen att förnyade överväganden behöver göras på fyra områden.

En fråga rör informationen om de kollektivavtalade pensionerna. Nuvarande system innebär att parterna har kommit överens om ett sätt att informera om de pensionsplaceringar som varje försäkringstagare har. Detta håller nere kostnaderna och gör det samtidigt möjligt att ge samlad och överblickbar information till enskilda.

Om regeringens nuvarande förslag blir verklighet kan det nuvarande systemet inte upprätthållas, vilket innebär mer administration och högre kostnader, som i slutändan leder till lägre tjänstepension. Andra frågor som parterna drivit och fått gehör för handlar om solvensreglering, kollektivavtalade tilläggsförsäkringar och egenföretagares försäkringar.

– Ett tungt ansvar vilar nu på regeringen att göra justeringar för att undvika att den nya lagstiftningen bidrar till lägre tjänstepensioner. En nära dialog med parterna är nödvändigt i processen med att återkomma med förslag till riksdagen, säger Martin Wästfelt.

De nya lagregler för tjänstepensionsföretag som riksdagen fattat beslut börjar gälla den 15 december 2019. Det finns i dagsläget ingen uppgift om när regeringen kommer att återkomma när det gäller de uppdrag de fick av riksdagen.