Förslag till föreskrifter om arbetsplatsens utformning

Publicerat 2019-01-08

PTK kommer att yttra sig angående Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om arbetsplatsens utformning.

PTK kommer att skriva ett remissyttrande, tillsammans med PTK:s arbetsmiljögrupp, angående Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om arbetsplatsens utformning.

Syftet med föreskrifterna är att ange krav för utformning och underhåll av arbetsplatser för att förebygga ohälsa och olycksfall samt att ge förutsättningar för en god arbetsmiljö. Föreskrifterna gäller utformning, projektering och underhåll av arbetsplatser, i anslutning till och i byggnadsverk. De gäller både för befintliga arbetsplatser och vid nybyggnad och ändring.

Senast den 15 mars 2019 ska eventuella synpunkter på förslaget ha kommit in till Arbetsmiljöverket.

Har du frågor kring detta? Kontakta Daniel Gullstrand.

Daniel Gullstrand

Arbetsmiljöexpert

08-440 85 16

070-390 85 16