Ge kollektivavtalade tjänstepensioner en chans – se över förslag på Iorp2

Publicerat 2019-07-05

I ett brev uppmanar PTK regeringen att arbeta om förslaget till ny lag för tjänstepensionsföretag. PTK framför också kritik mot själva lagstiftningsprocessen.

– Regeringens förslag till hur den nya EU-lagstiftningen ska införas gällande tjänstepensionsföretag innebär problem för den svenska tjänstepensionsmodellen, säger PTK:s jurist Tomas Bern, en av de som undertecknat brevet.

Den 16 maj presenterade regeringen sin lagrådsremiss om nya regler för tjänstepensionsföretag. Förslagen innebär viktiga vägval både när det gäller den svenska modellens fortlevnad och villkoren för förvaltning av kollektivavtalade tjänstepensioner.

PTK har i tidigare remissvar och i en gemensam debattartikel med Svenskt Näringsliv påpekat att det saknas en sammanhängande analys av hur tjänstepensionerna påverkas av de föreslagna svenska bestämmelser som ska genomföra tjänstepensionsdirektivet (IORP 2). Resultatet är ett komplicerat och tilltrasslat svenskt regelverk som saknar perspektiv för de svenska tjänstepensionerna.

Den partsgemensamma kritiken har visserligen lett till vissa förändringar i regeringens ursprungliga förslag, men det är inte tillräckligt.

I slutet av juni skickade PTK ett brev till regeringen där kritiken upprepades, där man också kritiserar lagstiftningsprocessen.

– Det är svårt att analysera alla konsekvenser av genomförandet av IORP 2 eftersom regeringskansliet har presenterat olika förslag på genomförande i PM och utredningar vid olika tidpunkter. Det gör det svårt för alla som svarar på remiss att få en överblick och är ytterst ett hot mot rättssäkerheten, säger Tomas Bern.

I brevet uppmanar PTK regeringen till att omarbeta förslaget och att begära uppskov med införandet av de svenska genomförande bestämmelserna.