Hållbart styrelsearbete lyfter hela bolaget

Publicerat 2018-04-09

Hållbarhet är hett i näringslivet. Nu kräver nya regler att bolag över en viss storlek redovisar sitt hållbarhetsarbete i samband med årsredovisningen. Men hur ska styrelsen ta sig an frågan? Det besvarades på ett fullsatt seminarium hos PTK.

Från och med våren 2018 ska alla större företag upprätta en hållbarhetsrapport i samband med årsredovisningen. Rapporten ska bland annat innehålla information om miljöpåverkan, respekt för mänskliga rättigheter, antikorruptionsarbete och frågor som rör personalen, exempelvis jämställdhet och arbetsvillkor. 

Rapporteringskravet bygger på ett EU-direktiv och är tänkt att göra data om företags hållbarhetsarbete mer tillgänglig och jämförbar. Ansvaret för rapporten ligger på bolagsstyrelsen. 

– Styrelsens maktposition gör dem till ideala kandidater för att driva långsiktiga strategier på global nivå. Genom den förändrade lagstiftningen har styrelsens roll poängterats, sa Ann-Katrin Dolium, CSR-ansvarig på Unionen, som inledde seminariet. 

För att få till ett effektivt hållbarhetsarbete som styrelseledamot gäller det att ha koll på fyra strategiska områden, enligt Ann-Katrin Dolium: Varumärke, affärsmodell, talang och licence to operate – det vill säga lokalsamhällets acceptans för ett företags verksamhet. 

– En hållbarhetsrapport är ingenting som man sätter ihop på en kvart. För att få fram rätt prioriteringar måste man veta vilka konsekvenser företagets aktivitet ger. Genom rapporten ska andra kunna förstå hur företaget har tänkt, och det tar tid att komma fram till. 

Högre krav på styrelsens ledamöter 

De nya reglerna ställer högre krav på styrelseledamöterna när det gäller kunskap om bolagets risker och utmaningar än tidigare. Dessutom finns det många aktörer som håller noggrann koll på vad företagen gör idag: Investerare, ägare och inte minst civilsamhällesorganisationer.

– Om det sker en olycka i företaget är de första frågorna som ställs "hur ser ert förebyggande arbete ut? Vad ska ni göra för att det här inte ska kunna hända igen?" Kan man inte svara då så är man körd. Men om man har bra svar minskar den negativa effekten på företagets finanser, sa Ann-Katrin Dolium.

Det finns inga sanktioner kopplade till det nya rapporteringskravet. Däremot ska företag som väljer att inte ta med vissa aspekter i rapporten motivera varför. Som styrelseledamot bör man ta reda på vad hållbarhet egentligen står för i bolaget, menade Ann-Katrin Dolium. Vad har ägarna för inställning? Hur går diskussionerna i styrelsen? 

Enligt Mats Lundberg, hållbarhetsspecialist på Sandvik, ska hållbarhet inte ses som ett separat område. Tvärtom finns mycket att vinna på att arbeta integrerat med frågorna i allt företaget gör, från personalpolitik och kompetensförsörjning till produktion. 

– Hållbarhet skapar värde. Det är fullt möjligt att tänka hållbarhet, sa Mats Lundberg och drog flera exempel från Sandvik: 

Att öka produktiviteten eller livslängden på en produkt innebär lägre energiförbrukning, vilket sparar kostnader. Att använda återvunnet material i produktionen gör företaget mindre beroende av material med dåligt ursprung, som konfliktmineraler. Att reparera gamla maskiner åt kunder istället för att sälja in helt nya maskiner bygger relationer med kunderna. 

– Och man måste inte göra allting själv. Samarbeta med andra aktörer. Genom att göra saker tillsammans med andra får man ut värde av engagemanget, vilket är bra ur ett bolagsperspektiv. Det är delat värdeskapande, shared value

Viktigt rapportera mot uppsatta mål 

Sandvik hamnade i år på plats 65 av de hundra mest hållbara företagen i världen, enligt Corporate Knights rankningslista Global 100. Andra, liknande index är exempelvis FTSE4Good och Dow Jones Sustainability Indicies. 

– Listorna görs av hållbarhetsanalytiker, som bland annat tittar på företagens hållbarhetsrapporter. Det är ett motiv att göra den. Analytikerna tittar bara på extern information, sa Ann-Katrin Dolium. 

Mats Lundberg tipsade styrelseledamöterna om att läsa sina företags hållbarhetsrapporter och jämföra med andra bolags. Ta reda på vad som ligger bakom fattade beslut och läs på om utvecklingsmålen i Agenda 2030, rådde han. 

– Hållbarhet är ett levande dokument, du är aldrig klar. Men det får inte hindra dig från att sätta mål till nästa årsredovisning, och nästa. Chefer ska tvingas rapportera mot målen. Man ska inte komma undan med att säga att det är svårt.

Text
Emmeli Nilsson

Se seminariet om styrelsens ansvar för hållbarhet