Hur håller du koll på företagets ekonomi i kristider?

Publicerat 2020-04-20

Som styrelseledamot är det alltid viktigt att hålla koll på kassaflödet. Hur är bolagets likviditet, klarar man en längre period med förlust och finns det tillräckligt med eget kapital för att klara förlusterna?

När tiderna blir sämre och då flera marknader i många branscher bara störtdyker är det ännu viktigare att ställa dessa frågor om företagets ekonomi både på kort och längre sikt. Finns det tillräckligt med pengar att betala löner och räkningar nu och hur stora förluster klarar bolaget över tid? Det innebär ett stort ansvar även för dig som arbetstagarledamot i styrelsen.

Tyvärr är det många bolag som drabbas hårt och bolagsstyrelsen och dess ledamöter behöver nu ha täta kontakter med varandra och kanske även med ägarna via extrainkallade stämmor.

Här kommer några handfasta tips på hur du kan bidra med att hålla koll på företagets i kristider.

Få koll på eget kapital

Enkelt uttryckt är eget kapital skillnaden mellan tillgångar och skulder. Företagets egna kapital består av:

  • Aktiekapital
  • Reservfond
  • Balanserat Resultat
  • Året Resultat

Går företaget med förlust är det viktig att veta:

  1. Finns det tillräckligt med aktiekapital?
  2. Om tillräckligt kapital saknas måste man upprätta en kontrollbalansräkning

Styrelsen ska genast upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Om det råder kapitalbrist finns det flera sätt att komma till rätta med den som:

  • Aktieägartillskott
  • Nyemission
  • Minskning av aktiekapitalet
  • Vinstgivande affärer

Ägarna har åtta månader på sig att besluta vilket val man vill göra. Tror man att verksamheten kan återställa aktiekapitalet till 100 procent inom de närmaste åtta månaderna så kan det vara ett alternativ. Tror man inte det så kanske man väljer att ge ett aktieägartillskott eller göra en nyemission. Görs inget av detta kommer bolaget sättas i likvidation. Läs mer om detta i Akiebolagslagen 25 kapitlet om Likvidation och konkurs i PTK:s handbok för bolagsstyrelseledamöter. 

Ylva Peterson

Ansvarig bolagsstyrelsefrågor

08-440 85 21

070-202 20 41