Information om försäkringar i partsgemensamt bolag

Publicerat 2019-06-25

PTK, LO och Svenskt Näringsliv kommer att samla information och rådgivning om försäkringar i ett gemensamt bolag. Det är resultatet av förhandlingarna om hur den försäkringsinformation som parterna idag bedriver enskilt ska organiseras och finansieras i framtiden.

Parterna bildar ett nytt bolag

Den 18 juni avslutades förhandlingarna om försäkringsinformation mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv. Förhandlingarna har handlat om hur den information som parterna idag sköter var och en för sig ska organiseras och finansieras i framtiden.

Det är nu klart att PTK, LO och Svenskt Näringsliv kommer att samla försäkrings­informationen i ett partsgemensamt bolag. Att partsgemensamma bolag bildas hör inte till vanligheterna, exempel på liknande lösningar är Prevent och Collectum.

– Det nya bolaget är en viktig satsning som vi gör tillsammans med målet att information och rådgivning till både försäkrade och arbetsgivare ska bli ännu bättre. Det kommer att gagna PTK:s målgrupp – de privatanställda tjänstemännen – när vi får bättre möjligheter att samordna informationen, säger Niklas Hjert, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp som har hållit i förhandlingarna från PTK:s sida.

Gemensam mötesplats om försäkringar

En uppgift för det nya bolaget är att skapa och upprätthålla en digital mötesplats för försäkrade och arbetsgivare. Genom att samordna och koncentrera resurserna för information och rådgivning om försäkring vill parterna nå ut ännu bättre än idag.

Bolaget bildas i början hösten 2019 och ska vara igång med sin verksamhet senast den 1 januari 2021. När arbetet med att bygga upp den nya organisationen är påbörjat kommer delar av den försäkringsinformation som idag bedrivs inom PTK, Svenskt Näringsliv och LO att flyttas över i det nya bolaget.

PTK:s försäkringsinformation

Syftet med PTK:s försäkringsinformation är att privatanställda tjänstemän som är försäkrade inom ITP, TGL och TFA ska kunna fatta välgrundade beslut om pension och försäkringar. Inom PTK arbetar både kansliet och medlemsförbunden med försäkringsinformation, genom bland annat digital rådgivning, utbildning, webbplatser, seminarier och kampanjer.

Verksamheten finansieras av informationsmedel från ITP:s garantistiftelse. För år 2019 har PTK tilldelats 82 miljoner i informationsmedel. Av dessa går 30 procent till medlemsförbunden.