"Informationsmedlen gör nytta"

Publicerat 2019-01-28

Som ordförande för PTK kan jag garantera att vi arbetar för att privatanställda tjänstemän ska ha ett tryggt arbetsliv och en bra pension. Det skriver Martin Linder i en tillbakablick på året som gått.

Vilket turbulent år det har varit! I allt fler länder tar extrema politiker över makten och vår egen inrikespolitik har varit orolig. Vid årsskiftet hade Sverige ännu inte någon ny regering på plats efter valet i september. Jag vågar påstå att det pyr en frustration i samhället, samtidigt som vi har haft fortsatt högkonjunktur med relativt låg arbetslöshet. Jag är övertygad om att vi nu behöver finna breda överenskommelser som gynnar stora grupper i samhället.

För mig ligger pensionsfrågorna särskilt varmt om hjärtat. Det gläder mig därför att vi i år har antagit en plattform för fortsatt arbete med PTK:s pensionspolitik. Som facklig arbetsmarknadspart har vi den centrala uppgiften att förvalta och utveckla tjänstepensionen – en uppgift som blivit allt viktigare när livslängden ökar och den allmänna pensionen inte lever upp till människors förväntningar. Ett konkret sätt att ta ansvar är att pressa avgifterna för att öka pensionen genom ITP-upphandlingen. I och med 2018 års upphandling får individen 2 100 kronor mer i pension varje månad, jämfört med icke-kollektivavtalad tjänstepension.

Jag är övertygad om att informationsmedlen gör nytta och att de har bidragit till att så många privatanställda tjänstemän har en positiv attityd till kollektivavtalad pension och försäkring.

Martin Linder ordförande i PTK

I debatten om pensionssystemet får ofta tjänstepensionen rollen som det svarta fåret, att den skulle vara ett hinder för ett längre arbetsliv eller jämställda pensioner. Det stämmer inte. Finansdepartementets förslag till en ny lag om tjänstepensionsföretag riskerar att reglera bort en väl fungerande kollektivavtalad tjänstepensionsmarknad – helt i onödan. PTK arbetar mot departement och statsråd för att få till lagstiftning som tar hänsyn till svenska förhållanden.

Under året har PTK varit med i bildandet av Arbetsmarknadens EU-råd. Vi har också tecknat nya avtal inom kooperationen och den idéburna sektorn om pension, försäkring och omställning. Det förbättrar villkoren för omkring 20 000 privatanställda tjänstemän.

Strax innan semestrarna sade Svenskt Näringsliv upp avtalet om informationsmedel och nu börjar arbetet med att omförhandla avtalet. Jag är stolt över PTK:s informationsverksamhet. Vi utvecklar och effektiviserar ständigt våra digitala tjänster och utbildningar. Men visst kan det finnas en poäng med att se över ett avtal som tecknades 1978. Jag är övertygad om att informationsmedlen gör nytta och att de har bidragit till att så många privatanställda tjänstemän har en positiv attityd till kollektivavtalad pension och försäkring. I dagens informationsdjungel behövs information direkt från källan, utan vinstsyfte för att de privatanställda tjänstemännen ska kunna fatta välgrundade beslut om sin pension. Informationsmedlen gör nytta.

Som ordförande för PTK kan jag garantera att vi arbetar för att privatanställda tjänstemän ska ha ett tryggt arbetsliv och en bra pension.

Martin Linder
Ordförande i PTK

Förhandling, utbildning, rådgivning och utlandsarbete. Kollektivavtal, ITP, webbplatser och ny grafisk profil. Här är ett axplock ur PTK:s verksamhet 2018.

Martin Linder

ordförande i PTK