ITP ger bra pension även utan aktiva val

Publicerat 2019-06-03

Den som har ITP och inte gjort något aktivt val får bra avkastning på avsättningarna till sin tjänstepension. Det framgår av en ny jämförelse från Pensionsmyndigheten.

En privatanställd tjänsteman med tjänstepensionen ITP får god avkastning även om hen inte gör något aktivt val. Ett viktigt skäl till det är de låga avgifter som PTK och Svenskt Näringsliv åstadkommit genom upphandling av förvaltare.

– Upphandlingarna gör att en större del av de pengar som företagen betalar till ITP går till pensioner. Resultaten visar att även de som inte gjort ett aktivt val kan känna sig trygga. Samtidigt vill vi uppmana alla att anpassa sitt efterlevandeskydd utifrån olika situationer i livet, säger Dan Wallberg, pensionsexpert på PTK.

Pensionsmyndigheten har nyligen jämfört risk och avkastning inom förvalsalternativen inom premiepensionen och den kollektivavtalade tjänstepensionen. Resultaten visar att ITP står sig väl med en avkastning på nära 10 procent per år under en tioårsperiod. Detta i kombination med en låg avgift gör att den som inte gjort ett aktivt val får en bra avkastning på avsättningen till tjänstepensionen.

– Hur den framtida avkastningen för olika placeringsalternativ kommer att bli är osäkert. Vi uppmanar alla att framförallt välja ett efterlevandeskydd som passar olika livssituationer, säger Anna Allerstrand, pensionsspecialist på PTK.

PTK står bakom www.rådgivningstjänst.se där privatanställda tjänstemän kostnadsfri och personlig rådgivning om din tjänstepension ITP.

Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn för det skydd som finns i ITP och som ger närstående pengar vid dödsfall. Förmånstagaren behöver själv anpassa skyddet utifrån sin livssituation.

Dan Wallberg

Pensionsexpert

08-440 85 34

070-555 58 34