ITP-upphandlingen avslutad – ännu mer pension för pengarna

Publicerat 2018-03-09

Årets ITP-upphandling är avslutad. Tidigare upphandlingar har pressat fondavgifterna med 72 procent. Nu sänks de ännu mer. PTK:s pensionsexpert Dan Wallberg är mer än nöjd.
Dan Wallberg, PTK:s pensionsexpert.
Dan Wallberg, PTK:s pensionsexpert.

– Det jag är mest stolt över är att vi verkligen lyckas med intentionen att se till att de privatanställda får så mycket pension som möjligt för pengarna. Inom ITP behöver varken anställda eller arbetsgivare vara oroliga för att pengarna försvinner i oseriösa förvaltares ficka, säger en glad Dan Wallberg, som är PTK:s pensionsexpert.

2018 års ITP-upphandling är nu alltså avslutad. Fem traditionella bolag och fem fondbolag har valts ut. Upphandlingarna görs av Collectum på uppdrag av PTK och Svenskt Näringsliv. Det här var den fjärde upphandlingen i ordningen sedan 2007. 

De första beräkningarna visar att fondavgifterna sänks från redan låga 0,38 till 0,30 procents avgift på fonder och från 0,23 till 0,18 på traditionell försäkring. Det innebär en sänkning på runt 20 procent, tidigare upphandlingar har pressat fondavgifterna med 72 procent.

– Det är förstås väldigt glädjande att vi lyckats pressa avgifterna så pass mycket, samtidigt som kvaliteten ökar och vi har fått in hållbarhetsredovisningar från alla bolag, säger Dan Wallberg.

I 2018 års upphandling har fem bolag inom traditionell försäkring och fem inom fond valts ut. Det innebär att det är de här bolagen som de privatanställda tjänstemännen kan välja som förvaltare av den premiebestämda delen av tjänstepensionen ITP. Alecta blir ickevalsalternativet för den pensionssparare som inte gör något aktivt val

– Vi är positivt överraskade över att så många bolag ville lämna offert och att kvaliteten var så hög, säger Dan Wallberg.

Nya krav på förvaltarna 

Nytt i årets upphandling är att alla bolag måste redovisa hur de arbetar med hållbarhet.

– Många människor vill att deras pensionspengar ska investeras så att det bidrar till en hållbar framtid. Den obligatoriska hållbarhetsinformationen gör det enklare att göra ett sådant pensionsval. Nu hoppas vi att finansbranschen och Finansinspektionen skyndar på arbetet med att ta fram tydliga hållbarhetskriterier och en gemensam standard, säger Dan Wallberg.

­Genom upphandlingen får de 35 000 privata företag som har kollektivavtal för sina tjänstemän en ännu bättre tjänstepensionsförmån till sina anställda. Totalt omfattar upphandlingen cirka en miljon tjänstemän i arbetslivet, plus drygt 800 000 som fortfarande jobbar och tidigare varit anställda på ett företag med kollektivavtal. De nya bolagen och produkterna är valbara från den 1 oktober 2018.

 På collectum.se finns mer information om upphandlingen.

Upphandlade bolag traditionell försäkring:

  • Alecta (även ickeval)
  • AMF
  • Folksam
  • SEB
  • Skandia

 

Fondförsäkring:

  • Danica
  • Handelsbanken
  • Movestic
  • SPP
  • Swedbank

Dan Wallberg

Pensionsexpert

08-440 85 34

070-555 58 34