Kollektivavtalet – nu på engelska

Publicerat 2019-09-02

Tycker du det är svårt att förklara kollektivavtal på ett annat språk? Nu har vi tagit fram en kort film som på ett lättillgängligt sätt beskriver pension och försäkring på engelska.
Foto: PTK

– Våra medlemsförbund har märkt av att det är fler och fler som efterfrågar material på engelska. Det finns en del skrivet material om till exempel ITP 1 men det har saknats en mer övergripande introduktion till den svenska modellen, säger Anna Allerstrand, PTK:s pensionsspecialist.

I den nya filmen beskrivs grunderna i det svenska pensionssystemet och hur kollektivavtal funkar för privatanställda tjänstemän. På åtta minuter får du en överblick över statliga och kollektivavtalade pensionsavsättningar, valmöjligheter inom ITP och de kollektivavtalade försäkringarna. Anna Allerstrand berättar:

– Målgruppen för filmen är i första hand personer som kanske är här under några år och jobbar. I många andra länder finns det ju inget likvärdigt, utan man får själv köpa sig försäkringar och liknande. Syftet med vår nya film är att de här personerna ska veta vad de har: förstå hur den svenska modellen funkar och känna sig trygga på jobbet.

Gott om utlandsfödda tjänstemän i Sverige

Enligt SCB:s statistik fanns ungefär 263 000 utrikes födda tjänstemän i Sverige 2016. Många av dem är bosatta här permanent och kan svenska, men det finns förstås även de som har behov av information på engelska – både modersmålstalare och andra.­ Det finns gott om yngre akademiker som kommer hit från andra delar av världen och jobbar under några år.

– De som går med i facket får oftast veta mer om sina förmåner, men kollektivavtalet gäller ju även de som inte är fackanslutna. Vi hoppas att vi ska få hjälp att sprida filmen till målgruppen – tipsa gärna dina inflyttade kollegor, säger Anna Allerstrand.

Utöver filmen har PTK en verktygslåda med mer material på engelska