Krav att känna till rådgivningstjänst.se – fjäder i hatten för PTK

Publicerat 2019-02-26

Försäkringsförmedlare har krav på sig vad gäller utbildning, erfarenhet och årliga kunskapsuppdateringar. Reglerna är under ständig förändring och kraven på förmedlare höjs av lagstiftare och myndigheter. En nyhet på Insursecs kunskapskrav för 2019 är att rådgivarna inom livförsäkring ska känna till att PTK är en av aktörerna.

– Rådgivningstjänst.se är nu så pass etablerad, viktig och seriös att alla livförsäkringsrådgivare som har avtal med Insuresec och ska skriva kunskapsuppdatering för 2019 måste känna till den. Det är en fjäder i hatten för PTK, säger Arezou Taghizadeh, ansvarig för Rådgivningstjänst.se.

År 2010 lanserade PTK webbplatsen rådgivningstjänst.se där alla med tjänstepensionen ITP kan logga in och få gratis och oberoende råd om pension och försäkring. Då var PTK bland de första på marknaden med så kallad robotrådgivning, en tillståndspliktig verksamhet som ligger under Finansinspektionens tillsyn. Enligt lagen måste alla som förmedlar försäkring ha lämplig kunskap och kompetens. Ett sätt att säkerställa kompetensen är att licensiera och certifiera sig via Insuresec.

– Det ställs höga krav för att få ge rådgivning, och det är bra, säger Arezou Taghizadeh.

PTK har två certifierade och licensierade rådgivare: Arezou Taghizadeh och Anna Allerstrand. De måste, precis som alla licensierade rådgivare, göra ett årligt prov.

– Regelverken förändras allt eftersom och Finansinspektionen kräver att du visar att du har de uppdaterade kunskaper och kompetens som krävs, säger Arezou Taghizadeh.

Årets kunskapsuppdatering behandlar nya eller uppdaterade kunskapskrav, den senaste utvecklingen av god försäkringsförmedlingssed och kunskaper och färdigheter som anses behöva särskilt betonas. För att klara 2019 års prov och bli en certifierad och licensierad rådgivare krävs nu att du känner till möjligheten till rådgivning via PTK.

– Att PTK:s rådgivningstjänst lyfts fram i kunskapskravet 2019 är en framgång för oss. Det är ett erkännande av det långa arbete vi bedrivit med oberoende robotrådgivning om ITP, säger Arezou Taghizadeh.

Sedan starten 2010 har 65 000 användare fått 120 000 rådgivningar om ITP ålderspension, efterlevandeskydd och skydd vid sjukdom.

Arezou Taghizadeh

Ansvarig PTK Rådgivningstjänst

08-440 85 19

072-270 56 35