Kunskap om tjänstepension i julklapp till politiker

Publicerat 2019-12-16

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabis mål är att pensionen ska ge 70 procent av slutlönen. Tjänstepensionen är en förutsättning för att det ska vara möjligt, och därför är det viktigt att våra folkvalda vet hur tjänstepensionen fungerar. Vi bidrar genom att leverera en färsk rapport om den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP till riksdagens 349 ledamöter.

Det svenska tjänstepensionssystemet ITP är viktigt och fungerar idag bra, men riskerar att försämras om reglerna förändras. Därför har PTK tillsammans med Svenskt Näringsliv och Collectum tagit fram en färsk rapport om hur den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP fungerar och vad den levererar.

– Vårt mål är att öka inbetalningarna till pensionssystemet så att svenskar som sliter ett helt yrkesliv får minst 70 procent av sin slutlön i pension, sa socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi i SVT:s Agenda den 15 december. Shekarabis yttrande kommer som ett svar på svenska pensionärers krav på ett förändrat pensionssystem, och ministern nämner underfinansiering som ett av dagens hinder för höjda pensioner. Något som inte får glömmas i diskussionen är att tjänstepensionen är en förutsättning för att siffror som 70 procent ska vara möjliga. Därför är det viktigt att beslutsfattare förstår alla delar av pensionen, innan de fattar beslut om att ändra på någon del av systemet. 

Rapporten Den rejäla pensionen – den svenska modellen och tjänstepensionen ITP lyfter fram vad den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP innebär och hur den fungerar – för samhället, den anställda och för arbetsgivaren. 

Bland annat visar rapporten att de pressade avgifterna inom tjänstepensionen ITP innebär att sparkapitalet för en genomsnittlig privat tjänsteman är väsentligt större när det är dags att lämna arbetslivet. Det kan handla om drygt 330 000 kronor mer, jämfört med motsvarande tjänstepensioner på den öppna marknaden.

–Den som saknar tjänstepension får ofta klara sig på mindre än hälften av den tidigare lönen i allmän pension. Tjänstepensionens betydelse ställer krav på att lagförslag både tar hänsyn till parternas möjligheter att komma överens och det system de byggt upp för att ge förmånstagarna så mycket pension som möjligt för varje krona, säger Dan Wallberg, pensionsexpert på PTK och medförfattare till rapporten, som är framtagen av PTK, Collectum och Svenskt Näringsliv.

Kunskap för beslut om tjänstepensionens framtid

I takt med att tjänstepensionen har fått allt större betydelse för människors ekonomi efter yrkeslivet, har också behovet av kunskap om tjänstepensionen ökat. Det gäller alla som berörs av ITP, men allra mest de styrande politikerna. Utan förståelse för systemet riskerar de att fatta beslut om regler som kan försämra förutsättningarna för parterna att utveckla tjänstepensionerna åt rätt håll.

Rapporten skickas till samtliga 349 riksdagsledamöter samt socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Med rapporten får politikerna följande hälsning:
”Kunskap om hur väl det svenska kollektivavtalade tjänstepensionssystemet fungerar är vår julklapp till dig. Vi förväntar oss inte att du läser rapporten under julhelgen. Däremot hoppas vi att du plockar fram den och använder den när du ska fatta beslut om framtidens pensioner. Det svenska tjänstepensionssystemet lyfts ofta fram som ett föredöme internationellt. Tillsammans kan vi bidra till att det fortsätter att vara så.”