Lär av varandra i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Publicerat 2021-02-23

Många företag i diverse branscher använder sig av Afa Försäkrings IA-system. Systemet utvecklas ständigt, nu senast med områdena som beskrivs inom föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Här tipsar Lars-Gunnar Lindberg, chef för IA-avdelningen, hur du på bästa sätt kan ta hjälp av systemet.

IA-systemet är främst utvecklat för att hantera avvikelser inom arbetsmiljö men kan även användas inom områdena kvalitet, miljö, egendom, säkerhet samt för att fånga upp förbättringsförslag. Genom systemet kan stora och små företag i samma bransch dela information om arbetsmiljöhändelser, utredningar, åtgärder och därmed lära av både egna och andras erfarenheter.

Systemet har Afa Försäkring utvecklat tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO, PTK och branscherna för att stödja det systematiska arbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda händelser.

Vad skulle du säga är fördelarna med systemet?

– Jag skulle säga att det finns många fördelar, säger Lars-Gunnar Lindberg, chef för IA-avdelningen hos Afa Försäkring. En är givetvis att man får koll på sina risker och hanteringen av dessa. Det blir tydligt vad man gjort och vad man ska göra.

En annan fördel är att systemet stöttar i såväl det reaktiva som det proaktiva arbetsmiljöarbetet. Det kan vara i hantering av exempelvis tillbud och olycksfall eller genom stöd för exempelvis skyddsronder och riskanalyser. Sedan skapar IA förutsättningar för att organisationer i en bransch hjälper varandra till en bättre arbetsmiljö.

Systemet har funnits i mer än 20 år. Det finns i ett 40-tal branscher och omfattar företag och organisationer med fler än en miljon anställda. Systemet utvecklas kontinuerligt, nu senast med OSA-föreskrifterna.

Hur kan man då arbeta proaktivt utifrån föreskrifterna med systemet som stöd?

– I IA har vi, tillsammans med våra användare, skapat en möjlighet att rapportera såväl kränkande särbehandling och frågor kopplat till arbetsmängd och till arbetstid, säger Lars-Gunnar Lindberg.

Det skapar i sig förutsättningar för ett proaktivt arbete. Lika viktigt är förstås att vara proaktiv och då finns i IA möjlighet att med hjälp av färdiga checklistor eller checklistor som man skapar själv, aktivt kunna undersöka sin organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Systemet är uppbyggt så att alla medarbetare aktivt ska kunna medverka i och ta del av arbetsmiljöutvecklingen.

– De flesta av våra användarorganisationer tycker det är viktigt att alla kan och ska rapportera risker. Det görs enkelt via en app eller genom rapportering via ett Intranät, säger Lars-Gunnar Lindberg.

Lars-Gunnar Lindbergs tre bästa tips:

  • Många av de organisationer som lyckas bäst är de som är transparenta med sin arbetsmiljö, vad som händer (men inte vem) och hur man arbetar med att undvika att samma sak händer igen.
  • Använd IA för att vidga perspektivet. Analysera data i branschen för att se hur andra löst problem och ta del av varandras åtgärder.
  • Nätverk. Bygg eller delta i arbetsmiljönätverk för att diskutera gemensamma utmaningar och lösningar.

Mer information om IA-systemet kan du läsa här

Se filmen om IA-systemet