Lär dig falla med judo

Publicerat 2019-02-07

Olyckor i samband med fall är den vanligaste orsaken till arbetsskada i Sverige. Ett samverkansprojekt mellan AFA Försäkring och Svensk Judo ska förebygga arbetsskador till följd av fallolyckor. Medarbetarna på PTK:s kansli har testat att falla rätt.
PTK:s kanslipersonal tränar fallteknik med judoinstruktörer.
PTK:s kanslipersonal tränar fallteknik med judoinstruktörer. | Foto: Anders Regnell

Ishalka ena dagen, slask och modd nästa dag. Det är högsäsong för fallolyckor. Men det är inte bara på isiga trottoarer och oplogade vägar som det är lätt att ramla omkull. Fallolyckor är den vanligaste orsaken till arbetsskador i Sverige. Varje år inträffar ungefär 8 000 fallolyckor under arbetstid och ytterligare cirka 2 500 på väg till eller från jobbet. De allra flesta olyckor är fall från samma nivå och mer än 3 000 av dem leder till sjukskrivning i minst 30 dagar.

Ovanligt träna fysiskt

Fallolyckor på arbetsplatsen har uppmärksammats allt mer i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Då handlar det ofta om att förebygga hala golv, markera nivåskillnader och öka medvetenheten om vad som kan påverka risken att falla under olika arbetsmoment. Däremot är det mindre vanligt att arbetstagare tränar rent fysiskt för att skydda sig mot fallolyckor. Förra året inledde därför AFA Försäkring ett samarbetsprojekt med Svensk Judo om fallkompetens i arbetslivet.

– Judons träningsmetodik går bland annat ut på styrka, balans och fallteknik. Vi insåg att vi kan göra en samhällsinsats genom att dela med oss av vår kunskap. Fallolyckor går faktiskt att göra någonting åt, säger Karin Strömqvist Bååthe som är projektledare på Svensk Judo.

Alla kan absolut ta till sig knep som gör att skaderisken minskar. Bara att lära sig att hålla upp huvudet om du ramlar kan göra stor skillnad för hur skadad du blir.

Karin Strömqvist Bååthe projektledare, Svensk Judo

Nu går projektet in på andra året. Landets cirka 170 judoklubbar har utbildat handledare och besökt ett femtiotal arbetsplatser med inspirationsföreläsningar och ”prova-på-övningar” i att falla på bästa sätt. De har också startat ett tiotal grupper som går hela utbildningen om tio utbildningstillfällen.

– Vi har kommit igång bra men vill förstås att ännu fler tar chansen att lära sig att förebygga och hantera fall på, eller till och från, arbetsplatsen, säger Karin Strömqvist Bååthe.

Kristina Rådkvist, kanslichef på PTK och suppleant i AFA Försäkrings styrelse har fått flera tillfällen att träna fallteknik, nu senast under en inspirationsdag med enklare övningar för PTK:s kansli.

– Det är ett bra sätt att få upp ögonen för hur man kan få in praktik i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dessutom en rolig bonus att få en rörlig förmiddag tillsammans med kollegorna, säger Kristina Rådkvist.

Kan alla lära sig?

Den vanligaste frågan Karin Strömqvist Bååthe får när hon utbildar i fallteknik är om man verkligen kan lära sig att falla. Handlar man inte rent reflexmässigt?

– Alla kan absolut ta till sig knep som gör att skaderisken minskar. Bara att lära sig att hålla upp huvudet om du ramlar kan göra stor skillnad för hur skadad du blir. Men det handlar också om att ökad fallkompetens gör dig mer avspänd och minskar risken att du råkar ut för en fallolycka, säger Karin Strömqvist Bååthe.

En utmaning i projektet är att få arbetstagarna att fortsätta att göra övningarna även efter utbildningens slut.

– Till vår glädje har vi sett att alla som har hoppat på utbildningen har gått klart den och visat intresse för att fortsätta träna i den här formen. Det tror jag beror på att det är roligt och man skrattar mycket när man tränar. Nytta förenas med nöje och stärker gruppen, säger Karin Strömqvist Bååthe.

Så många fallolyckor sker varje år:

  • 10 500 fallolyckor direkt på golvet eller marken.
  • 8 000 fallolyckor på arbetet.
  • 2 500 fallolyckor på väg till eller från arbetet.
  • 2 000 allvarliga fallolyckor på arbetet.

3 tips för att undvika att falla

  1. Träna upp styrka och balans i ben och bål.
  2. Försök att vara så avspänd du kan.
  3. Öka din medvetenhet om risken att falla.

3 tips om du trots allt faller

  1. Dra in hakan mot kroppen.
  2. Sänk tyngdpunkten och landa på sidan.
  3. Undvik att ta mot dig med armarna.