Niklas Hjert blir vd för parternas informationsbolag

Publicerat 2019-09-18

PTK, LO och Svenskt Näringsliv ska starta ett gemensamt bolag för information om kollektivavtalade försäkringar. Christer Ågren blir ordförande i bolaget och vd blir Niklas Hjert, idag förhandlingschef på Unionen och ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

Parterna enades i somras om att bilda ett bolag som ska stå för informationen om de kollektivavtalade pensions- och försäkringsavtalen. Genom det nybildade bolaget vill de förbättra, förenkla och effektivisera informationen.

PTK, LO och Svenskt Näringsliv har nu enats om att utse Niklas Hjert till vd för bolaget och Christer Ågren till ordförande. Christer Ågren var tidigare vice VD för Svenskt Näringsliv med ansvar för arbetsmarknads- och arbetsgivarfrågor. Han har även varit VD i Stora Enso AB och personaldirektör i ett antal storföretag.

- Vi har letat efter en styrelseordförande som kan partsvärlden och har kunskap om kollektivavtalade pensioner och försäkringar. Christer Ågren är väl insatt i de kollektivavtal som Svenskt Näringsliv, LO och PTK har inom området, säger Martin Linder, ordförande för PTK.

Niklas Hjert är idag förhandlingschef på Unionen och ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp. Genom dessa roller har Niklas en mycket god insyn i avtalen, men också inblick i information och rådgivning som rör pensions- och försäkringsavtalen.

- Bolaget visar på parternas gemensamma ambition att fortsätta att utveckla de kollektivavtalade försäkringarna. Det nya bolaget får genom Niklas Hjert en vd som besitter djupa kunskaper om både avtalen och den försäkringsinformation som bedrivs idag, säger Martin Linder.

Bolaget ska vara igång med sin verksamhet senast den 1 januari 2021. Delar av den försäkringsinformation som idag bedrivs inom PTK, Svenskt Näringsliv och LO kommer att flyttas över i det nya bolaget. En uppgift för det nya bolaget är att skapa och upprätthålla en digital mötesplats för försäkrade och arbetsgivare.

- Jag ser fram emot att få vara med och skapa en ny verksamhet där vi bygger vidare på parternas verksamheter och utvecklar informationen för att göra försäkringarna begripligare, säger Niklas Hjert.

Niklas Hjert tillträder den 1 oktober 2019.