Ny arbetsmiljö­expert på PTK

Publicerat 2018-06-11

Jag vill vara en del av att parterna tydligare tar ansvar för att utveckla arbetsmiljöfrågorna. Det är bättre än att det sker genom lagstiftning. Orden är Daniel Gullstrands – ny arbetsmiljöexpert på PTK.

PTK förstärker sitt arbetsmiljöarbete genom att rekrytera arbetsmiljöexperten Daniel Gullstrand. Han kommer närmast från fackförbundet Unionen där han under flera år har arbetat med just arbetsmiljöfrågor.

– Jag ser fram emot att nu kunna lägga full kraft på arbetsmiljöfrågorna och framförallt jobba mer med att låta partsmodellen ta plats. Det blir lätt att fokus hamnar på att försöka få till ändrad lagstiftning när någon part vill uppmärksamma ett problem.

Efterfrågan på kunskap ökar

Det har hänt mycket på arbetsmiljöområdet på senaste åren. Fackförbunden ägnar allt mer tid åt frågorna då efterfrågan på arbetsmiljökunskap från både medlemmar och förtroendevalda ökar. Arbetsmiljöfrågor styrs ytterst av arbetsmiljölagen som utgör ett ramverk för arbetsplatsernas arbete. I grunden finns en samsyn mellan parterna kring vad som är en god arbetsmiljö och ett bra arbetsmiljöarbete, även om det ibland finns skillnader i sakfrågor.

– Ur facklig synvinkel finns det många viktiga aspekter att belysa som till exempel inflytande, balansen mellan arbete och fritid, integritetsfrågor och vilja och möjlighet att kunna utvecklas, säger Daniel Gullstrand.

Kan arbetsgivare kräva sund livsstil?

En typisk integritetsfråga är gränserna kring ansvaret för den enskildes hälsa. Har arbetsgivaren rätt att ställa krav på en hälsosam livsstil? En annan aktuell fråga är det gränslösa arbetet som gör att vi kan jobba var och när som helst. Vem eller vilka drivkrafter är det som styr oss egentligen?

– Ett fenomen som uppstått på en del arbetsplatser är att gränserna för det som är det personliga ansvaret överskrids, att det ställs krav, uttalade eller outtalade på att man förväntas leva sunt och motionera regelbundet. Intentionen är oftast god, men utfallet blir negativt då hälsan av många uppfattas tillhöra den privata sfären. Att arbeta med arbetsmiljöfrågor handlar om att hålla fokus just på arbetsmiljön och inte medarbetarnas hälsa i största allmänhet.

Skyddsombudens kunskap är avgörande

Daniel Gullstrand upplever att det har blivit allt viktigare att jobba för att skyddsombuden får tillgång till rätt utbildning. För att kunna bidra konstruktivt i arbetsmiljöarbetet och uppfattas som relevanta är skyddsombudens utbildning och kunskaper avgörande.

– Arbetsmiljöfrågorna har blivit mer komplexa. Framför allt är det inte bara de fysiska arbetsmiljöriskerna som ska uppmärksammas. Det ställer högre krav på kunskaper hos skyddsombuden. De behöver kunna bidra konstruktivt i hur man kan undersöka och komma med åtgärder i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Ett sätt att göra det på menar Daniel Gullstrand, är att tydligare få in en plan för skyddsombudens utbildning i det övriga lokala fackliga arbetet.

­– PTK har nyligen uppdaterat rekommendationerna för arbetsmiljöutbildning både för skyddsombud och för chefer, de ger ett bra stöd för exempelvis skyddskommittéer att planera utbildningsinsatser för både nya och gamla skyddsombud.

Personligt

Namn: Daniel Gullstrand
Ålder: 36
Bor: Telefonplan, Stockholm
Familj: Sambo och fyraårig son.
Fritid: Jag gillar blommor och vackra träd.

Daniel Gullstrand

Arbetsmiljöexpert

08-440 85 16

070-390 85 16