Ny lag hotar kollektivavtalade tjänstepensioner

Publicerat 2018-10-18

Finansdepartementets förslag till en ny lag om tjänstepensionsföretag riskerar att reglera bort en väl fungerande kollektivavtalad tjänstepensionsmarknad. Det menar PTK i ett remissvar.

I juli 2018 presenterade finansdepartementet ett förslag till en ny lag om tjänstepensionsföretag i en promemoria. Lagstiftningsförslaget innebär att en ny typ av företag, så kallade tjänstepensionsföretag införs i Sverige.

I framtiden kommer tjänstepensionskapitalet att förvaltas av försäkringsbolag och av de nya tjänstepensionsföretagen som endast kommer att hantera tjänstepensioner. Under många år har det grundläggande ramverket utarbetats i EU:s institutioner. Där har såväl den svenska regeringen som arbetsmarknadens parter deltagit och påverkat utformningen av reglerna.

Syftet med de nya reglerna är att öka kundskyddet och öka möjligheterna till bättre avkastning på pensionssparandet. Det finns stort utrymme för varje EU-land att anpassa reglerna till de förhållanden som råder i det egna landet, vilket är viktigt för Sverige och de kollektivavtalade tjänstepensionerna.

Inte tagit hänsyn till hur det fungerar i Sverige

Så långt allt väl. Men när finansdepartementet nu presenterat sitt förslag till svenska regler på området har det visat sig att man ändå inte tagit hänsyn till hur de kollektivavtalade tjänstepensionerna fungerar och inte heller tagit tillvara de möjligheter som EU-bestämmelserna erbjuder. Det menar PTK i sitt remissvar.

– Omkring 90 procent av arbetstagarna i Sverige omfattas av kollektivavtalade tjänstepensionsplaner och därför är det av stor vikt att lagstiftaren tar hänsyn till hur regelverket fungerar i Sverige, säger PTK:s jurist Tomas Bern.

PTK anser att förslaget riskerar att bli dyrt och samtidigt försämra möjligheterna till att utveckla de tjänstepensionssystem som vi har i Sverige.

– Tjänstepensionsföretagen i Sverige får uppförsbacke i jämförelse med utländska tjänstepensionsföretag, bland annat på grund av att de föreslagna svenska reglerna ställer krav långt utöver vad EU-reglerna kräver, säger Tomas Bern.

Ska stärka kundskyddet

PTK menar att EU:s direktiv är bra eftersom det syftar till att främja både sociala och ekonomiska framsteg. Syftet med reglerna är att stärka kundskyddet och ge bättre förutsättningar för långsiktiga investeringar och därmed avkastning på pensionssparandet.

– EU-reglerna innebär samtidigt att de system för tjänstepensioner som finns i varje medlemsland kan behållas och utvecklas. Men då gäller att varje land, även Sverige, tar tillvara på de möjligheterna, säger Tomas Bern.

FAKTA – ny reglering för tjänstepensionsföretag

I en promemoria från finansdepartementet föreslås en ny lag om tjänstepensionsföretag som ska gälla för företag som enbart erbjuder tjänstepensionsförsäkringar, det vill säga livförsäkringar som är knutna till en anställning. Alla försäkringsföretag och tjänstepensionskassor som uppfyller vissa krav ska kunna omvandlas till tjänstepensionsföretag. Det kommer även att vara möjligt att bilda nya tjänstepensionsföretag. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 maj 2019.

Tomas Bern

Ombudsman /jurist

08-440 85 38

070-786 02 39