Ny lag stoppar råd om premiepension

Publicerat 2018-09-07

Den första oktober 2018 träder en ny lag om försäkringsdistribution kraft. Det innebär att PTK Rådgivningstjänst inte längre får ge råd om placeringar av premiepension.

I våras lanserade PTK en omarbetad versionen av den webbaserade rådgivningstjänsten för alla som har tjänstepensionen ITP. Pensionsrådgivningen som PTK erbjuder fyller samma funktion som ett rådgivningsmöte, fast du gör det själv på webben. PTK är helt oberoende, har inget vinstintresse och får inte heller provision från någon.

Handlar om ren rådgivning

Trots det stoppas nu PTK Rådgivningstjänst från att ge råd om de delar som rör premiepensionen. Anledningen är en ny lag om försäkringsdistribution som träder i kraft den första oktober. Lagen bygger på Europaparlamentets och Europarådets direktiv om försäkringsdistribution (IDD). Den nya lagen innebär att det inte längre kommer vara möjligt att ge investeringsrådgivning om fonder som ska ingå som tillgångar i premiepensionssystemet.

– I grunden är det bra för det ökar konsumentskyddet, men det är olyckligt att det drabbar oss som har en produkt som vi inte tjänar några pengar på. Vi säljer ingenting utan det handlar om ren rådgivning, säger Anders Ångbäck, som är ansvarig för PTK Rådgivningstjänst.

Rent konkret innebär den nya lagen att PTK Rådgivningstjänst inte blir lika heltäckande som tidigare. Den som genomför en rådgivning efter första oktober måste själv hålla koll på sina val angående premiepensionen. PTK kan nu endast påminna om att göra ett val, alternativt tala generellt om fördelarna med att ligga kvar i ickevalet AP7 SÅFA. Längre än så får råden inte sträcka sig.

De vi främst vill nå nu är de som tidigare har gjort ett aktivt val som de sedan har glömt bort. De borde gå in på tjänsten före första oktober och få råd om vad de ska välja.

Anders Ångbäck ansvarig PTK Rådgivningstjänst

– De vi främst vill nå nu är de som tidigare har gjort ett aktivt val som de sedan har glömt bort. De kan ha fonder som är dyra eller har gått dåligt. De borde gå in på tjänsten före första oktober och få råd om vad de ska välja. För dem som inte har gjort något val tidigare och inte heller tänker göra något kan ta det lugnt, ickevals-alternativt är alldeles utmärkt, säger Anders Ångbäck.

Hoppas på en lagändring

PTK har på eget initiativ träffat Finansinspektionen, som ska kontrollera att den nya lagen efterlevs.

– De förstår att vi drabbas på ett olyckligt sätt. Vi hoppas på någon form av uppmjukning av lagen för aktörer som vi men det är en lång process innan det kan bli verklighet, säger Anders Ångbäck.

PTK skulle kunna fortsätta med sin rådgivning om de skaffar tillstånd för att bedriva värdepappersrörelse. Det vill säga att de bildade ett aktiebolag och flyttade över rådgivningsverksamheten dit. Men det har de inte för avsikt att göra då detta är både kostsamt och administrativt betungande. Men om lagen justeras så att icke vinstdrivande organisationer blir undantagna är PTK redo.

– Vi har byggt vår rådgivningstjänst så att vi enkelt kan återinföra premiepensionsrådgivningen igen. Därför vill vi gärna se det här som en paus mer än ett definitivt stopp, säger Anders Ångbäck.