Ny webbutbildning om rollen som arbetstagarledamot

Publicerat 2020-02-10

Nyfiken på rollen som arbetstagarledamot? I PTK:s webbutbildning Ta plats! går vi igenom vad uppdraget innebär och varför stolarna behöver fyllas.
Foto: PTK

– PTK vill visa hur utvecklande det är att arbeta i en bolagsstyrelse och inspirera potentiella kandidater till att ta ett sådant uppdrag. Som ett led i detta arbete har vi tagit fram en webbutbildning för de som är nyfikna på rollen som arbetstagarledamot, säger Ylva Peterson, ansvarig för bolagsstyrelsefrågor på PTK. 

En arbetstagarledamot får vara med och driva förändring på styrelsenivå och kan bidra till långsiktigt lönsamma bolag. Dessutom är det ett gyllene tillfälle för nya erfarenheter och personlig utveckling.

Trots detta gapar många stolar tomma i bolagsstyrelser runt om i landet. År 2018 fanns 15 500 aktiebolag som hade rätten att utse arbetstagarledamöter. Av dessa var det bara cirka 1 800 bolag som hade arbetstagarledamöter registrerade på Bolagsverket.

I utbildningen går vi igenom vad uppdraget innebär, vilka förväntningar som finns på rollen och varför det är viktigt att fylla stolarna. Utbildningen riktar sig till ombudsmän, klubbordförande och valberedningar som vill inspirera andra att ta på sig uppdraget och till privatanställda tjänstemän som själva vill bli arbetstagarledamöter.